Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Autor: MAS

Szkoła Doktorska PK zainaugurowała rok akademicki

Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej oraz słuchacze studiów doktoranckich PK zainaugurowali rok akademicki 2019/2020. W historycznym wydarzeniu – oprócz doktorantów – udział wzięły władze uczelni, Rada Szkoły Doktorskiej oraz dziekani wydziałów. W inauguracji, którą prowadziła dyrektor Szkoły Doktorskiej PK dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, uczestniczył rektor PK prof. Jan Kazior i wszyscy prorektorzy uczelni, w tym…
Przeczytaj więcej

Nowy rok akademicki w nowych realiach prawnych

1 października 2019 r. rozpoczął się rok akademicki, w którym na Politechnice Krakowskiej zaczęły obowiązywać nowe akty prawne. Zostały opracowane w związku z obowiązującą od 2018 r. ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce. Wśród najważniejszych są m.in. statut PK, nowe zasady dotyczące trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego,…
Przeczytaj więcej

Pierwsza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PK

1 września br. ruszy pierwsza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. Będzie przebiegać w kilku etapach, których harmonogram jest już znany. Ustalono już także szczegółowe warunki rekrutacji na rok akademicki 2019/20 dla każdej z siedmiu dyscyplin kształcenia oraz limity przyjęć. Dla kandydatów zainteresowanych interdyscyplinarnym kształceniem w Szkole Doktorskiej PK ciekawą propozycją jest program Polidoctus, w…
Przeczytaj więcej

Centrum e-edukacji PK podzieli się wiedzą

Centrum e-edukacji powołano na Politechnice Krakowskiej. To pozawydziałowa jednostka uczelni, która zajmie się m.in. koordynacją i rozwojem działań w obszarze szeroko pojętego e-learningu. Będzie odpowiedzialna także za budowę i zarządzanie platformą z otwartymi zasobami edukacyjnymi Politechniki Krakowskiej (tzw. POLITEKA).  Rozpocznie działalność 1 października 2019 r., a we wrześniu zaprosi na pierwsze szkolenia. Do zadań Centrum…
Przeczytaj więcej

Nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych

Prawie 31 tysięcy pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowany przez Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort podkreśla, że wykaz będzie drugim – obok wykazu wydawnictw – kluczowym narzędziem dla systemu ewaluacji jakości działalności naukowej. Jak przypomina MNiSW, zgodnie z Konstytucją dla Nauki każdy pracownik naukowy musi przedstawić do oceny…
Przeczytaj więcej

Wydawnictwa naukowe – do 15 września zgłoszenia o włączenie do wykazu

Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września 2019 r. ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej – poinformowało MNiSW. Zgłoszenia w tej sprawie należy składać przez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Rozpatrywać je będzie Komisja Ewaluacji Nauki (KEN). Opublikowany na początku tego roku wykaz…
Przeczytaj więcej

Rekrutacyjne nowości w ofercie PK na rok 2019/2020

Wiele nowości czeka w tegorocznej rekrutacji na kandydatów na PK. Nowe kierunki studiów i wygodniejsze zasady rekrutacji, pierwszy na PK program nagród dla najlepszych maturzystów oraz nowy, interaktywny portal rekrutacyjny. W letnim naborze Politechnika przygotowała ponad 4,7 tys. miejsc na wszystkich rodzajach studiów, w tym 3,8 tys. na studiach I stopnia. Nowości w ofercie kształcenia Politechnika Krakowska zaoferuje od nowego roku akademickiego 30 kierunków studiów…
Przeczytaj więcej

Minister nauki dla PAP: Liczba nowych doktorantów spadnie

Z ankiet przeprowadzonych na uczelniach wynika, że liczba nowych doktorantów spadnie w nowym naborze o około 40 proc. – mówi Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego,  w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Podsumował też przebieg procesu wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Na uczelniach w całej Polsce trwają prace nad wdrożeniem przepisów…
Przeczytaj więcej

Powstała Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej

Powstała pierwsza w historii Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej. Senat PK uchwalił jej regulamin, program kształcenia oraz zasady rekrutacji. Na stanowisko dyrektora Szkoły  powołana została dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK. Nad koncepcją Szkoły Doktorskiej PK pracował zespół pod przewodnictwem prorektora do spraw nauki prof. Tadeusza Tatary. Podczas majowego posiedzenia Senatu  uchwalono najważniejsze akty prawne…
Przeczytaj więcej

Nowy statut Politechniki Krakowskiej uchwalony!

Senat Politechniki Krakowskiej uchwalił nowy statut uczelni.  Na posiedzeniu  29 maja 2019 r. senatorowie PK jednogłośnie poparli uchwałę w tej sprawie. – To ważny dla społeczności uczelni moment. Pracowaliśmy nad statutem od października, jego ostateczna treść została wypracowana poprzez kompromis i w szacunku do wszystkich zgłoszonych do projektu dokumentu uwag i opinii, płynących ze społeczności…
Przeczytaj więcej