Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Podpisano porozumienie w sprawie wzrostu płac na PK

Podpisano porozumienie w sprawie wzrostu płac na PK

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz podpisał porozumienie z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” PK i Radą Uczelnianą ZNP PK w sprawie zasad podwyżek płac dla pracowników PK.

Ustalono w nim, że środki przekazane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaną w pełni przeznaczone na podwyżki płac. Stały obligatoryjny procent podwyżki na PK wyniesie 5,91% i będzie wypłacany z wyrównaniem od 1 października 2020 r.

Szczegółowe zapisy porozumienia zostały ogłoszone w Komunikacie Rektora PK.