Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Liczna reprezentacja Politechniki w Komitetach Naukowych PAN

Liczna reprezentacja Politechniki w Komitetach Naukowych PAN

Polska Akademia Nauk ogłosiła wyniki zakończonych wyborów do swoich 71 Komitetów Naukowych, rozpoczynających kadencję w 2024 r. Wśród nowo wybranych członków tych prestiżowych gremiów jest bardzo liczna reprezentacja pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej.

Do Komitetów Naukowych PAN nowej kadencji zostali wybrani pracownicy kilku Wydziałów Politechniki Krakowskiej. Zaszczytu wyboru do dwóch komitetów dostąpili: prof. Krzysztof Pielichowski, kierownik Katedry Chemii i Technologii Polimerów WIiTCh, prof. Andrzej Szarata, rektor PK, pracownik naukowy Katedry Systemów Transportowych WIL oraz dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM.

Poza wyłonieniem w procedurze wyboru, w Komitetach Naukowych PAN można zasiadać także na innych zasadach (dotyczą one np. członków korespondencyjnych i rzeczywistych PAN, deklarujących udział w pracach danego komitetu naukowego). W gronie wyłonionych w ten sposób mogą się znaleźć także inni naukowcy z PK.

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN


prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn (Wydział Architektury)
prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich (Wydział Architektury)

prof. dr hab. inż. arch. Anna Kantarek (Wydział Architektury)

prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk (Wydział Architektury)

dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK (Wydział Architektury)

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski (Wydział Architektury)
prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska (Wydział Architektury)

Komitet Budowy Maszyn PAN


dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK (Wydział Mechaniczny)

prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek (Wydział Mechaniczny)

Komitet Chemii PAN


prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

Komitet Elektrotechniki PAN


prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej)

Komitet Geodezji PAN

dr hab. inż. Anna Szafarczyk, prof. PK (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)
dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN


prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga (profesor-senior, Wydział Inżynierii Lądowej)

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Wydział Inżynierii Lądowej)

dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej)

dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej)

prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina (Wydział Inżynierii Lądowej)

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Wydział Inżynierii Lądowej)

prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki (Wydział Inżynierii Lądowej)

Komitet Inżynierii Produkcji PAN


dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK (Wydział Mechaniczny)

prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec (Wydział Mechaniczny)

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK (Wydział Mechaniczny)

Komitet Mechaniki PAN


prof. dr hab. inż. Witold Cecot ((Wydział Inżynierii Lądowej)

prof. dr hab. inż. Marek Kozień (Wydział Mechaniczny)

prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz (profesor-senior, Wydział Inżynierii Lądowej)

prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin (Wydział Inżynierii Lądowej)

Komitet Termodynamiki i Spalania PAN

dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
prof. dr hab. inż. Sławomir Grądziel (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
prof. dr hab. inż. Dawid Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
prof. dr hab. inż. Wiesław Zima (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Komitet Transportu PAN


prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Wydział Inżynierii Lądowej)

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK (Wydział Mechaniczny)

Wyniki wyborów do Komitetów Naukowych PAN

Na zdjęciu, siedziba Polskiej Akademii Nauk / fot. pan.pl