Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Politechnika Krakowska się rozwija

Szanowni Państwo!

Politechnika Krakowska rozwija się ewolucyjną drogą zmian. Zapoczątkowała je nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która dotyczyła kluczowych obszarów działalności uczelni – ustroju, finansowania, zakresu autonomii, sposobu zarządzania. Wymusiła przygotowanie nowego statutu oraz wielu innych nowych przepisów wewnętrznych. Wiąże się także ze zmianami organizacyjnymi na PK. W kadencji 2020-2024  reformy są kontynuowane, realizujemy cele i zadania wynikające m.in. z nowej Strategii rozwoju uczelni. Podejmujemy też nowe inicjatwy, których wymaga od nas dynamicznie zmieniający się świat. Chcemy, by Politechnika Krakowska była uczelnią z czołówki europejskiej, śmiało realizowała misję edukacyjną oraz badawczą. Dlatego bardzo intensywnie rozwijamy współpracę z partnerami z otoczenia akademickiego, naukowego, przemysłowego, biznesowego i samorządowego.  Dotychczasowe sposoby osiągania ambitnych celów uzupełniamy o nowe lub zoptymalizowane narzędzia, m.in. służące cyfryzacji uczelni, zwiększeniu bezpieczeństwa systemów, usprawnieniu procesów inwestycyjnych i unowocześnieniu kształcenia.

Zapraszam do współuczestniczenia w inicjatywach, służących rozwojowi uczelni. Liczę na inspiracje i konstruktywne opinie płynące ze społeczności PK.


prof. dr hab. inż.  Andrzej Szarata
Rektor Politechniki Krakowskiej

AKTY PRAWNE

Treść ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Więcej
HARMONOGRAM

Kalendarium reformy i harmonogram planowanych zmian

Więcej
REFORMA NA POLITECHNICE

Działania na PK w związku z reformą w szkolnictwie wyższym

Więcej

AKTUALNOŚCI

Zmiany w polskiej nauce: nowy minister, będą korekty na liście czasopism i w NCBiR

Dariusz Wieczorek został nowym ministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie premiera Donalda Tuska. Formalnie rozdział dotychczasowego Ministerstwa Edukacji i Nauki na dwa ministerstwa będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024[…]

Read more

Rektor PK: Dziękuję za wspólne działanie na rzecz uczelni

Rok 2023 zbliża się ku końcowi. Niełatwo go podsumować. W pamięci naszej społeczności pozostanie rokiem wyjątkowym — rokiem niespodziewanego pożegnania ze śp. rektorem Andrzejem Białkiewiczem, przyjacielem wielu z nas, osobą[…]

Read more

Liczna reprezentacja Politechniki w Komitetach Naukowych PAN

Polska Akademia Nauk ogłosiła wyniki zakończonych wyborów do swoich 71 Komitetów Naukowych, rozpoczynających kadencję w 2024 r. Wśród nowo wybranych członków tych prestiżowych gremiów jest bardzo liczna reprezentacja pracowników naukowych[…]

Read more

IV seminarium dla pełnomocników rektorów uczelni ds. POL-ON

Za nami IV edycja specjalistycznego seminarium przeznaczonego dla Pełnomocników Rektorów Uczelni ds POL-on. W seminarium, które odbyło się miejscowości Czerwienne Bachledówka pod patronatem rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Szaraty oraz[…]

Read more

Ustawa w praktyce

Ministerstwo Edukacji i Nauki  prezentuje najważniejsze zagadnienia legislacyjne i akty prawne na swojej stronie stronie:

Akty prawne MNiE
USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM i NAUCE

Tekst ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce po nowelizacji z marca 2023 r.

Więcej
WYKAZ CZASOPISM PUNKTOWANYCH

Komunikat z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Więcej

OPINIE I PYTANIA

Czekamy na Państwa opinie, propozycje i pytania związane z funkcjonowaniem PK.

Zgłoszone wnioski i propozycje rozwiązań będą przedmiotem analiz władz uczelni i zespołów zajmujących się poszczególnymi obszarami działaności uczelni. 
Opinie i pytania można przesłać mailowo na adres:
reforma@pk.edu.pl
Prof. Andrzej Szarata

Rektor PK

Prof. Dariusz Bogdał

Prorektor ds. nauki

Dr hab. Jerzy Zając

Prorektor ds. kształcenia

Dr inż. Marek Bauer

Prorektor ds. studenckich

Dr hab. Tomasz Kapecki

Prorektor ds. ogólnych

Małgorzata Kurowska

Kwestor PK