Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Reforma na Politechnice Krakowskiej

Szanowni Państwo!

Przed Politechniką Krakowską czas zmian. Nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” jest dla naszej uczelni impulsem do podjęcia działań, które są niezbędne, by w nowych realiach podnosić poziom badań naukowych i jakość kształcenia. Chcemy się zmieniać wspólnie - dla wspólnego dobra i wspólnej stabilnej przyszłości. Aby PK była czołową w Europie akademicką uczelnią techniczną, potrzebujemy zaangażowania wszystkich pracowników i studentów PK. Proces reform, rozłożony w czasie, będzie wymagał od nas cierpliwości i zrozumienia. Prosząc o nie, zapraszam pracowników i studentów do aktywnego uczestniczenia w odważnym i odpowiedzialnym reformowaniu naszej uczelni. Deklaruję pełną przejrzystość i otwartość na wszelkie pytania i pomysły płynące ze społeczności PK. Zapraszam na dedykowaną reformie stronę internetową. Będzie platformą do przekazywania informacji o prowadzonych pracach i proponowanych rozwiązaniach oraz forum wymiany opinii.
W tym wyjątkowym dla Politechniki Krakowskiej czasie życzę całej naszej społeczności, by towarzyszył nam zapał i duch akademickiej wspólnoty.

prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Rektor Politechniki Krakowskiej

AKTY PRAWNE

Treść ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Więcej
HARMONOGRAM

Kalendarium reformy i harmonogram planowanych zmian

Więcej
REFORMA NA POLITECHNICE

Działania na PK w związku z reformą w szkolnictwie wyższym

Więcej

AKTUALNOŚCI

Jak powstaną wykazy czasopism i wydawnictw? Jest rozporządzenie!

Dowartościowanie monografii, ułatwienia dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, a także walka z masową produkcją słabych artykułów. To podstawowe założenia podpisanego właśnie przez ministra nauki rozporządzenia, które dotyczy sporządzania wykazów[…]

Read more

Oświadczenia pracowników PK – wzory dokumentów

Do 23 listopada br. dziekani wydziałów Politechniki Krakowskiej muszą złożyć w Dziale Badań Naukowych PK zebrane od pracowników oświadczenia o przypisaniu się do dziedziny i dyscypliny naukowej oraz upoważnienia do[…]

Read more

PK na drodze reform – spotkanie z pracownikami

22 października na Politechnice Krakowskiej (PK) zainaugurowano cykl spotkań rektora ze społecznością uczelni, poświęconych wdrażaniu przepisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.   Podczas pierwszego spotkania, z udziałem kilkuset[…]

Read more
KOMENTARZE MNISW

Nowa ustawa w praktyce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera wprowadzanie przepisów nowej ustawy na uczelniach poprzez udzielanie odpowiedzi i komentarzy dot. przepisów na stronie:

konstytucjadlanauki.gov.pl
OŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW

MNiSW opublikowało wytyczne i odpowiedzi na pytania dot. składania oświadczeń o przypisaniu pracownika do dyscypliny naukowej.

Więcej
ZNIESIENIE MINIMUM KADROWEGO

W nowej ustawie i rozporządzeniu nie ma już instytucji tzw. minimum kadrowego dla prowadzenia studiów. Obowiązują nowe zasady.

Więcej
DYSCYPLINY NAUKOWE A CZASOPISMA

Do 16 listopada br MNiSW czeka na uwagi dotyczące przypisania czasopismom z baz Scopus i Web of Science dyscyplin z nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.

Więcej
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nowa ustawa zainicjowała wiele zmian na polskich uczelniach. Na towarzyszące ich wprowadzaniu najczęstsze pytania odpowiada MNISW.

Więcej

OPINIE I PYTANIA

Czekamy na Państwa opinie, propozycje i pytania związane z wprowadzeniem nowej ustawy na PK. Zgłoszone wnioski i propozycje rozwiązań będą przedmiotem analiz władz uczelni i zespołów zajmujących się poszczególnymi obszarami w ramach ustawy. Odpowiedzi na pytania udzielać będą rektor, prorektorzy, kwestor PK, a także kanclerz oraz szefowie działów we właściwych dla siebie obszarach. 

Opinie i pytania można przesłać mailowo na adres:
reforma@pk.edu.pl
Prof. Jan Kazior

Rektor PK

Prof. Tadeusz Tatara

Prorektor ds. nauki

Prof. Jerzy Zając

Prorektor ds. kształcenia

Dr hab. Marek Stanuszek

Prorektor ds. studenckich

Prof. Andrzej Białkiewicz

Prorektor ds. ogólnych

Małgorzata Kurowska

Kwestor PK