Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Reforma na Politechnice Krakowskiej

Szanowni Państwo!

Przed Politechniką Krakowską czas zmian. Nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” jest dla naszej uczelni impulsem do podjęcia działań, które są niezbędne, by w nowych realiach podnosić poziom badań naukowych i jakość kształcenia. Chcemy się zmieniać wspólnie - dla wspólnego dobra i wspólnej stabilnej przyszłości. Aby PK była czołową w Europie akademicką uczelnią techniczną, potrzebujemy zaangażowania wszystkich pracowników i studentów PK. Proces reform, rozłożony w czasie, będzie wymagał od nas cierpliwości i zrozumienia. Prosząc o nie, zapraszam pracowników i studentów do aktywnego uczestniczenia w odważnym i odpowiedzialnym reformowaniu naszej uczelni. Deklaruję pełną przejrzystość i otwartość na wszelkie pytania i pomysły płynące ze społeczności PK. Zapraszam na dedykowaną reformie stronę internetową. Będzie platformą do przekazywania informacji o prowadzonych pracach i proponowanych rozwiązaniach oraz forum wymiany opinii.
W tym wyjątkowym dla Politechniki Krakowskiej czasie życzę całej naszej społeczności, by towarzyszył nam zapał i duch akademickiej wspólnoty.

prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Rektor Politechniki Krakowskiej

AKTY PRAWNE

Treść ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Więcej
HARMONOGRAM

Kalendarium reformy i harmonogram planowanych zmian

Więcej
REFORMA NA POLITECHNICE

Działania na PK w związku z reformą w szkolnictwie wyższym

Więcej

AKTUALNOŚCI

Prof. Andrzej Białkiewicz nowym rektorem Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz został wybrany rektorem Politechniki Krakowskiej na lata 2020-2024. W wyborach, które odbyły się w środę 8 lipca 2020 r., pokonał jedynego kontrkandydata –[…]

Read more

Jednogłośne „tak” dla Sprawozdania Rektora PK

Senat PK jednogłośnie zatwierdził Sprawozdanie Rektora za rok 2019. W czerwcu, podobnie jak w poprzednich dwóch latach, prof. Jan Kazior przedstawił bogaty raport z działalności uczelni w poprzednim roku. Dokument[…]

Read more

Zakończenie prac Senatu PK kadencji 2016-2020

Ostatnie posiedzenie odbył w środę 24 czerwca 2020 r. Senat PK kadencji 2016-2020. Działał w wyjątkowym czasie – poważnych reform polskiego szkolnictwa wyższego i uczelni. – W mijającej kadencji przypadło[…]

Read more
KOMENTARZE MNISW

Nowa ustawa w praktyce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera wprowadzanie przepisów nowej ustawy na uczelniach poprzez udzielanie odpowiedzi i komentarzy dot. przepisów na stronie:

konstytucjadlanauki.gov.pl
PRZEWODNIK PO SYSTEMIE SZKOLNICTWA

MNiSW opublikowało przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego, przygotowany w związku z wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Więcej
WSZYSTKO O EWALUACJI JAKOŚCI NAUKI

MNiSW wyjaśnia system ewaluacji jakości działalności naukowej – przedstawia kryteria oceny, zasady przydzielania punktacji za publikacje, wzory pozwalające obliczyć sloty.

Więcej
WYKAZ WYDAWNICTW MONOGRAFII NAUKOWYCH

536 pozycji znalazło się w pierwszej wersji nowego wykazu wydawnictw monografii naukowych. Został stworzony na potrzeby ewaluacji działalności naukowej.

Więcej
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nowa ustawa zainicjowała wiele zmian na polskich uczelniach. Na towarzyszące ich wprowadzaniu najczęstsze pytania odpowiada MNISW.

Więcej

OPINIE I PYTANIA

Czekamy na Państwa opinie, propozycje i pytania związane z wprowadzeniem nowej ustawy na PK. Zgłoszone wnioski i propozycje rozwiązań będą przedmiotem analiz władz uczelni i zespołów zajmujących się poszczególnymi obszarami w ramach ustawy. Odpowiedzi na pytania udzielać będą rektor, prorektorzy, kwestor PK, a także kanclerz oraz szefowie działów we właściwych dla siebie obszarach. 

Opinie i pytania można przesłać mailowo na adres:
reforma@pk.edu.pl
Prof. Jan Kazior

Rektor PK

Prof. Tadeusz Tatara

Prorektor ds. nauki

Prof. Jerzy Zając

Prorektor ds. kształcenia

Dr hab. Marek Stanuszek

Prorektor ds. studenckich

Prof. Andrzej Białkiewicz

Prorektor ds. ogólnych

Małgorzata Kurowska

Kwestor PK