Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Reforma na Politechnice Krakowskiej

Szanowni Państwo!

Politechnika Krakowska kroczy drogą zmian. Zapoczątkowała je nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która dotyczyła kluczowych obszarów działalności uczelni – ustroju, finansowania, zakresu autonomii, sposobu zarządzania. Wymusiła przygotowanie nowego statutu oraz wielu innych nowych przepisów wewnętrznych. Wiąże się także ze zmianami organizacyjnymi na PK. W kadencji 2020-2024 będziemy kontynuować reformy. Chcemy, by Politechnika Krakowska była uczelnią z czołówki europejskiej, śmiało realizującą misję edukacyjną oraz badawczą, dumną z poziomu badań naukowych i kształcenia. Dotychczasowe sposoby osiągania ambitnych celów uzupełnimy o nowe lub zoptymalizowane narzędzia. Zapraszam do współuczestniczenia w inicjatywach, służących rozwojowi uczeli. Wierzę w moc współpracy i wzajemnej życzliwości. Wiem, że nie stoją w sprzeczności ze zdrową konkurencją i inspirującą atmosferą pracy.
Deklaruję dalszą otwartość na pomysły i pytania płynące ze społeczności PK.
Zapraszam do śledzenia strony "Reforma na PK" i korzystania z niej jako forum wymiany opinii.

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
Rektor Politechniki Krakowskiej

AKTY PRAWNE

Treść ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Więcej
HARMONOGRAM

Kalendarium reformy i harmonogram planowanych zmian

Więcej
REFORMA NA POLITECHNICE

Działania na PK w związku z reformą w szkolnictwie wyższym

Więcej

AKTUALNOŚCI

Nowa kanclerz Politechniki Krakowskiej

1 września br. obowiązki kanclerza Politechniki Krakowskiej objęła mgr inż. Sylwia Momot-Luzara. W czerwcu Senat Politechniki pozytywnie zaopiniował jej kandydaturę na stanowisko kanclerza, po przeprowadzonym wcześniej konkursie. Sylwia Momot-Luzara ukończyła[…]

Read more

Rektor PK: Znakomite wyniki ewaluacji to nagroda za wielką i mądrą pracę. Dziękuję całej społeczności

– Niezwykle cieszymy się ze znakomitego dla Politechniki Krakowskiej wyniku ewaluacji dyscyplin naukowych za lata 2017-2021. Przyznanie siedmiu kategorii A oraz jednej B+ dyscyplinom, uprawianym na naszej uczelni, to jeden[…]

Read more

Siedem politechnicznych dyscyplin nauki z kategorią A! Znakomite wyniki ewaluacji dla PK

7 (z 8 ocenianych) dyscyplin z kategorią A, 1 z kategorią B+ – Politechnika Krakowska poznała decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki o wynikach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. W[…]

Read more

Aktywność i współpraca przynoszą cenne owoce

Za nami bardzo intensywny czas pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Zaowocowała ona m.in. wzbogaceniem infrastruktury dydaktycznej i badawczej uczelni i wydziałów o nowe lub zmodernizowane laboratoria, współtworzone często z partnerami[…]

Read more
KOMENTARZE MNISW

Nowa ustawa w praktyce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera wprowadzanie przepisów nowej ustawy na uczelniach poprzez udzielanie odpowiedzi i komentarzy dot. przepisów na stronie:

konstytucjadlanauki.gov.pl
PRZEWODNIK PO SYSTEMIE SZKOLNICTWA

MNiSW opublikowało przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego, przygotowany w związku z wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Więcej
WSZYSTKO O EWALUACJI JAKOŚCI NAUKI

MNiSW wyjaśnia system ewaluacji jakości działalności naukowej – przedstawia kryteria oceny, zasady przydzielania punktacji za publikacje, wzory pozwalające obliczyć sloty.

Więcej
WYKAZ WYDAWNICTW MONOGRAFII NAUKOWYCH

728 pozycji znalazło się  w nowym, rozszerzonym we wrześniu 2020 r. wykazie wydawnictw monografii naukowych. 

Więcej
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nowa ustawa zainicjowała wiele zmian na polskich uczelniach. Na towarzyszące ich wprowadzaniu najczęstsze pytania odpowiada MNISW.

Więcej

OPINIE I PYTANIA

Czekamy na Państwa opinie, propozycje i pytania związane z wprowadzeniem nowej ustawy na PK.

Zgłoszone wnioski i propozycje rozwiązań będą przedmiotem analiz władz uczelni i zespołów zajmujących się poszczególnymi obszarami w ramach ustawy. Odpowiedzi na pytania udzielać będą rektor, prorektorzy, kwestor PK, a także kanclerz oraz szefowie działów we właściwych dla siebie obszarach. 
Opinie i pytania można przesłać mailowo na adres:
reforma@pk.edu.pl
Prof. Andrzej Białkiewicz

Rektor PK

Prof. Dariusz Bogdał

Prorektor ds. nauki

Dr hab. Jerzy Zając

Prorektor ds. kształcenia

Dr inż. Marek Bauer

Prorektor ds. studenckich

Dr hab. Tomasz Kapecki

Prorektor ds. ogólnych

Małgorzata Kurowska

Kwestor PK