Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Politechnika Krakowska się rozwija

Szanowni Państwo!

Politechnika Krakowska rozwija się ewolucyjną drogą zmian. Zapoczątkowała je nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która dotyczyła kluczowych obszarów działalności uczelni – ustroju, finansowania, zakresu autonomii, sposobu zarządzania. Wymusiła przygotowanie nowego statutu oraz wielu innych nowych przepisów wewnętrznych. Wiąże się także ze zmianami organizacyjnymi na PK. W kadencji 2020-2024  reformy są kontynuowane, realizujemy cele i zadania wynikające m.in. z nowej Strategii rozwoju uczelni. Podejmujemy też nowe inicjatwy, których wymaga od nas dynamicznie zmieniający się świat. Chcemy, by Politechnika Krakowska była uczelnią z czołówki europejskiej, śmiało realizowała misję edukacyjną oraz badawczą. Dlatego bardzo intensywnie rozwijamy współpracę z partnerami z otoczenia akademickiego, naukowego, przemysłowego, biznesowego i samorządowego.  Dotychczasowe sposoby osiągania ambitnych celów uzupełniamy o nowe lub zoptymalizowane narzędzia, m.in. służące cyfryzacji uczelni, zwiększeniu bezpieczeństwa systemów, usprawnieniu procesów inwestycyjnych i unowocześnieniu kształcenia.

Zapraszam do współuczestniczenia w inicjatywach, służących rozwojowi uczelni. Liczę na inspiracje i konstruktywne opinie płynące ze społeczności PK.


prof. dr hab. inż.  Andrzej Szarata
Rektor Politechniki Krakowskiej

AKTY PRAWNE

Treść ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Więcej
HARMONOGRAM

Kalendarium reformy i harmonogram planowanych zmian

Więcej
REFORMA NA POLITECHNICE

Działania na PK w związku z reformą w szkolnictwie wyższym

Więcej

AKTUALNOŚCI

Rektor do społeczności PK: o debacie o polskiej nauce i kierunku, w którym podąży Politechnika

Jakie mają być polska nauka i szkolnictwo wyższe? Jakich zmian oczekuje od władz państwa środowisko akademickie? Jesteśmy jako społeczność Politechniki Krakowskiej uczestnikiem toczących się właśnie gorących dyskusji na te i[…]

Read more

Odnowione sale dydaktyczne na PK. Remont wsparły firmy FAKRO i GSBK Biuro Konstrukcyjne

Współpraca Politechniki Krakowskiej z firmami z otoczenia gospodarczego przynosi cenne owoce studentom uczelni. W październiku – po generalnych remontach – oficjalnie otwarto dwie sale dydaktyczne, których odnowę wsparli renomowani partnerzy[…]

Read more

Politechnika uczelnią badawczą? Przygotowania do konkursu IDUP

Politechnika Krakowska otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki zaproszenie do przedłożenia ministrowi swojej strategii rozwoju na lata 2024-2026 na potrzeby przygotowania do udziału w przyszłym konkursie w ramach programu „Inicjatywa[…]

Read more

PK i PCG Akademia zrealizują największe wdrożenie platformy WEBCON BPS w polskim sektorze publicznym

Politechnika Krakowska i PCG Academia rozpoczynają drugi – wart ponad 3,15 mln zł – etap projektu dotyczącego cyfryzacji procesów realizowanych za pomocą platformy WEBCON BPS. W sumie, w ramach dwóch[…]

Read more

Ustawa w praktyce

Ministerstwo Edukacji i Nauki  prezentuje najważniejsze zagadnienia legislacyjne i akty prawne na swojej stronie stronie:

Akty prawne MNiE
USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM i NAUCE

Tekst ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce po nowelizacji z marca 2023 r.

Więcej
WYKAZ CZASOPISM PUNKTOWANYCH

Komunikat z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Więcej

OPINIE I PYTANIA

Czekamy na Państwa opinie, propozycje i pytania związane z funkcjonowaniem PK.

Zgłoszone wnioski i propozycje rozwiązań będą przedmiotem analiz władz uczelni i zespołów zajmujących się poszczególnymi obszarami działaności uczelni. 
Opinie i pytania można przesłać mailowo na adres:
reforma@pk.edu.pl
Prof. Andrzej Szarata

Rektor PK

Prof. Dariusz Bogdał

Prorektor ds. nauki

Dr hab. Jerzy Zając

Prorektor ds. kształcenia

Dr inż. Marek Bauer

Prorektor ds. studenckich

Dr hab. Tomasz Kapecki

Prorektor ds. ogólnych

Małgorzata Kurowska

Kwestor PK