Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Strategia rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026- startują prace

Strategia rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026- startują prace

Ruszają prace nad strategią rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026. Będzie je prowadził specjalny zespół pod przewodnictwem rektora PK prof. Andrzeja Białkiewicza. Finał prac nad dokumentem planowany jest na czerwiec 2021 roku. W trakcie przygotowywania strategii przewidziano szerokie konsultacje ze społecznością uczelni.

Do komisji ds. spraw przygotowania strategii zarządzeniem rektora powołani zostali: prof. Dariusz Bogdał (prorektor ds. nauki), dr inż. Otmar Vogt (pełnomocnik rektora ds. kształcenia), dr inż. Marek Bauer (prorektor ds. studenckich), dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK (dyrektor Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, WiŚiE),  dr inż. Jerzy Jaworowski (pełnomocnik rektora ds. informatyzacji i współpracy z ACK Cyfronet, dziekan WIiT), mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec (kierownik Biura Strategii i Rozwoju PK), mgr Dorota Majewska (zastępca kwestora PK), mgr  Maciej Zając (kierownik Działu Organizacyjnego PK). Pracom zespołu przewodniczyć będzie rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. W razie potrzeb do prac nad strategią będą dołączać inni pracownicy PK, specjalizujący się w poszczególnych obszarach funkcjonowania uczelni.

– Strategia rozwoju Politechniki będzie dla nas ważnym drogowskazem w procesie dalszego rozwoju uczelni. Mam nadzieję, że w jej opracowanie włączy się cała społeczność uczelni. Okazją do tego będą konsultacje społeczne, do których zapraszam wszystkich pracowników i studentów – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.

W planie prac nad  projektem strategii przewidziano m.in.:

– wskazanie obszarów strategicznych dla rozwoju uczelni wraz z konsultacjami ogólnouczelnianymi w tym zakresie

– analizę  dotychczasowych działań w obszarach wskazanych jako strategiczne wraz z analizą mocnych i słabych stron,

– wybór rozwiązań służących poprawie funkcjonowania w strategicznych dla rozwoju uczelni obszarach wraz ze wskazaniem celów głównych działań i wskaźników monitorujących efekty ich wdrażania.

Wiosną 2021r.  wstępny projekt strategii rozwoju na lata 2021-2026 zostanie przedstawiony społeczności uczelni do konsultacji. Uchwalenie „Strategii Rozwoju Politechniki Krakowskiej  na lata 2021-2026” przez Senat PK zaplanowano na czerwiec przyszłego roku.

ZARZĄDZENIE Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie powołania Komisji ds. Strategii Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026