Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

IV seminarium dla pełnomocników rektorów uczelni ds. POL-ON

IV seminarium dla pełnomocników rektorów uczelni ds. POL-ON

Za nami IV edycja specjalistycznego seminarium przeznaczonego dla Pełnomocników Rektorów Uczelni ds POL-on. W seminarium, które odbyło się miejscowości Czerwienne Bachledówka pod patronatem rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Szaraty oraz przy współpracy Zespołu ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr z Warszawy, udział wzięło ponad 50 specjalistów z blisko 30 szkół wyższych.

Koordynatorem Międzyuczelnianego Zespołu ds. POL-on jest mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec, p.o kanclerz PK. Podczas seminarium omawiano m.in. takie tematy jak: nowy model obsługi studiów wspólnych, koncepcja ewaluacji szkół doktorskich, repozytorium dyplomów elektronicznych w systemie POL-on, nowe funkcje oraz planowane zmiany raportu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, planowane zmiany w zarządzaniu danymi publikacyjnymi.