Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Autor: MAS

Nowy rektor PK o rozwoju i strategii uczelni w Radiu Kraków

Dokończenie budowy laboratoriów wiatrowego i ultraprecyzyjnych pomiarów, a także m.in. wprowadzenie zasad kształcenia projektowego – takie zadania stawia przed sobą nowy rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Szarata, który na tym stanowisku zastąpił zmarłego prof. Andrzeja Białkiewicza. Obecna kadencja władz uczelni kończy się w sierpniu przyszłego roku, dlatego prof. Szarata deklaruje, że w pierwszej kolejności będzie…
Przeczytaj więcej

Prof. Andrzej Szarata nowym rektorem Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. inż.  Andrzej Szarata został wybrany nowym rektorem Politechniki Krakowskiej. W wyborach uzupełniających, które odbyły się w piątek 12 maja 2023 r., dotychczasowy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej pokonał jedynego kontrkandydata – prof. Dariusza Bogdała. Nowy rektor obejmuje funkcję z dniem wyboru i będzie ją sprawował do końca trwającej obecnie kadencji 2020-2024 tj. do…
Przeczytaj więcej

Politechnika obchodziła swoje święto

10 maja o godz. 11.00 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PK z okazji Święta Szkoły. Podczas wydarzenia zasłużeni pracownicy odebrali m.in. odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej i odznaczenia Politechniki Krakowskiej. Ponadto studentom, którzy otrzymali stypendium ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023, zostały…
Przeczytaj więcej

Centrum Wsparcia Projektów rozpoczęło działalność na PK

Na Politechnice Krakowskiej powołano Centrum Wsparcia Projektów (CWP). Pomoc w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym m.in. funduszy strukturalnych, programów międzynarodowych, środków krajowych w ramach NCBR, NAWA, MEiN, NCN (z wyłączeniem krajowych projektów badawczych NCN) – to główne zadanie nowej jednostki w strukturze organizacyjnej uczelni. Każdy pracownik Politechniki Krakowskiej, który będzie…
Przeczytaj więcej

Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego trafiły do wybitnych studentów i doktorantów

23 młodych naukowców – studentów i doktorantów – Politechniki Krakowskiej zostało laureatami kolejnej edycji programu stypendialnego PK, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni.  Za wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne laureaci otrzymają półroczne wsparcie finansowe, które pomoże im w dalszym rozwoju naukowym. Od startu uczelnianego programu stypendialnego do aktywnych studentów trafiło z niego już ponad…
Przeczytaj więcej

Politechnika i FH Münster będą współpracować przy kształceniu doktorantów

PK oraz FH Münster uznają naukową wartość programu kształcenia w Szkole Doktorskiej PK (SD PK) w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka oraz programu certyfikowania doktoratów Szkoły Architektury Münster (MSA) w FH Münster za równoważne – tak brzmi preambuła umowy podpisanej dziś na Politechnice Krakowskiej. Na mocy tejże umowy obie uczelnie podejmą współpracę w zakresie kształcenia doktorantów.…
Przeczytaj więcej

Atlas Ward nowym partnerem PK

Atlas Ward, lider generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce, nowym partnerem Politechniki Krakowskiej. Współpraca w zakresie wymiany eksperckiej wiedzy i doświadczeń wpisuje się w strategiczne cele uczelni i firmy związane z wzmacnianiem relacji środowiska akademickiego i gospodarczego. Politechnika Krakowska to trzeci ośrodek akademicki (po Politechnice Wrocławskiej oraz wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym), z którym Atlas Ward zdecydował…
Przeczytaj więcej

Politechnika Krakowska i Grupa Tele-Fonika Kable podpisały umowę o współpracy

Politechnika Krakowska i Grupa TELE-FONIKA Kable S.A, światowy potentat w produkcji kabli i przewodów, rozpoczynają współpracę w obszarach badawczo-rozwojowym, innowacji i kształcenia. Porozumienie w tej sprawie podpisano we wtorek, 4 kwietnia 2023 r., w Sali Senackiej uczelni. We współpracy uczestniczyć będą cztery wydziały Politechniki Krakowskiej, z jej inicjatorem – Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej – na czele.…
Przeczytaj więcej

Komunikat w sprawie p.o rektora PK i startu procedur wyborczych na PK

W związku ze śmiercią Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza 22 marca 2023 r., na podstawie art. 24 ust. 5 oraz ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 572, z późn. zm.) Przewodniczący Kolegium Elektorów Politechniki Krakowskiej prof. Dariusz Bogdał…
Przeczytaj więcej

Politechnika Krakowska wśród trzech najlepszych uczelni w Polsce

Politechnika Krakowska znalazła się w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce, jeśli chodzi o wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Właśnie oficjalnie ogłoszono, jakie kategorie minister edukacji i nauki przyznał dyscyplinom naukowym oraz artystycznym, uprawianym na wszystkich polskich uczelniach i w instytutach badawczych. Politechnika Wrocławska (4 kategorie A+ i 9 kategorii A), Politechnika Poznańska…
Przeczytaj więcej