Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Będą podwyżki dla wszystkich pracowników PK

Będą podwyżki dla wszystkich pracowników PK

Średnio o ok. 6 procent wzrosną wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych – poinformowało oficjalnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzję o podziale środków, które trafią do uczelni, podejmą ich rektorzy. Zgodnie ze wstępnymi przymiarkami, na Politechnice Krakowskiej kwota przekazana na podwyżki będzie prawdopodobnie rozdzielona pomiędzy pracowników w obligatoryjnej wysokości, bez podziału na część obowiązkową i uznaniową.

MNiSW poinformowało, że do końca 2020 roku na uczelnie rozdysponowanych zostanie blisko 200 mln zł na podwyższenie wynagrodzeń, a kolejne 800 mln zł szkoły wyższe otrzymają w 2021 r. Dzięki tym środkom możliwy będzie wzrost sumy wynagrodzeń pracowników publicznych uczelni o ok. 6 proc. (z wyrównaniem od października 2020 r.). „Minister Edukacji i Nauki przekaże fundusze na podwyżki uczelniom i to rektorzy, zgodnie z zasadą autonomii uczelni, podejmą decyzję o podziale środków na podwyższenie wynagrodzeń między swoimi pracownikami”- podało w komunikacie MNiSW.

– Wstępnie temat podwyższenia wynagrodzeń na Politechnice Krakowskiej został omówiony podczas listopadowego, poszerzonego Kolegium Rektorskiego – informuje rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Rozważane były dwa warianty rozdysponowania środków – w podziale na część obligatoryjną i uznaniową albo wyłącznie w formie obligatoryjnej wysokości dla wszystkich pracowników. – Przedstawiciele uczelnianych organizacji związków zwrócili się o podział całości środków na podwyżki w obligatoryjnej wysokości dla wszystkich pracowników. Członkowie Kolegium poparli taki wniosek. Sprawa będzie dalej formalnie procedowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zostanie zawarte stosowne porozumienie rektora z organizacjami związkowymi. Ale te wstępne ustalenia wskazują, że jesteśmy zgodni co do zasad podziału środków – podkreśla rektor prof. Andrzej Białkiewicz.

Środki z MNiSW na podwyżki dla pracowników PK zostały już przekazane uczelni. Natychmiast po zawarciu porozumienia rektora z organizacjami związkowymi służby finansowe będą finalizować procedury wypłaty pracownikom podwyższonego wynagrodzenia z wyrównaniem od października.

Aktualizacja 30-11-2020, g. 15.02