Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Autor: MAS

Dyscypliny naukowe i politechniczne wydziały w nowych realiach

Wokół ośmiu nowych dyscyplin naukowych koncentrować się będzie główna część działalności badawczej pracowników Politechniki Krakowskiej. Zostały wyłonione na podstawie złożonych po raz pierwszy przez nauczycieli akademickich oświadczeń o przypisaniu się do dyscypliny i zaliczeniu do liczby N pracowników. Wskazanie głównych obszarów działalności badawczej na PK umożliwia oparcie struktury organizacyjnej uczelni na wydziałach, skupionych wokół dyscyplin.…
Przeczytaj więcej

Eksperci z Politechniki ocenią czasopisma naukowe

Eksperci z Politechniki Krakowskiej zostali powołani do zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych  materiałów z konferencji międzynarodowych. Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał 44 zespoły doradcze dla każdej z nowych dyscyplin naukowych. Wśród powołanych są m.in. pracownicy Politechniki Krakowskiej: dr hab. inż. arch. Anna Kantarek (zespół dla dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka),prof.…
Przeczytaj więcej

Projekt nowego statutu PK w konsultacjach do 11 lutego

Jest już gotowy projekt nowego statutu Politechniki Krakowskiej. Dokument, przygotowany przez specjalnie powołany zespół do spraw nowego statutu, został zaprezentowany podczas drugiego spotkania rektora PK prof. Jana Kaziora ze społecznością uczelni. Do 11 lutego br. pracownicy, studenci i doktoranci PK mogą zgłaszać uwagi i propozycje do projektu dokumentu. Nad przygotowaniem projektu pracował zespół w składzie:…
Przeczytaj więcej

Ukazała się pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw naukowych

Ukazał się komunikat ministra nauki i szkolnictwa wyższego z pierwszą wersją nowego wykazu wydawnictw naukowych. Wykaz, który obejmuje 536 pozycji, powstał – jak podaje ministerstwo – we współpracy ze środowiskiem naukowym. Znajduje się w nim m.in. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. W przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca…
Przeczytaj więcej

25 stycznia drugie spotkanie rektora ze społecznością PK

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na drugie spotkanie poświęcone wprowadzeniu ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym na uczelni. Spotkanie odbędzie się w piątek 25 stycznia 2019 r. o godz. 14.30 w auli na I p. budynku Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”, ul. Warszawska 24. Wśród planowanych tematów prezentacji…
Przeczytaj więcej

Senat PK uchwalił zasady powołania pierwszej Rady Uczelni

Senat Politechniki Krakowskiej uchwalił – na grudniowym posiedzeniu – zasady powołania pierwszej Rady Uczelni. Zgodnie z uchwałą, kandydatów do Rady mogą zgłaszać rektor i członkowie Senatu PK do 31 stycznia 2019 r. Kadencja pierwszej Rady Uczelni potrwa do 31 grudnia 2020 r. W skład pierwszej Rady Uczelni wejdzie 3 członków powołanych przez Senat spośród członków…
Przeczytaj więcej

Stawki w postępowaniach awansowych według dotychczasowych przepisów

W ustalaniu wysokości wynagrodzeń dla promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych nadal obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu z grudnia 2016 roku – informuje Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stawką, która będzie podstawą do wyliczeń wynagrodzeń w postępowaniach awansowych wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku, jest dotychczasowe minimalne wynagrodzenie profesora zwyczajnego, które wynosi 5390 złotych. Jakie przepisy stosować w postępowaniach obecnie? Na zasadach…
Przeczytaj więcej

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie – zarządzenie rektora

Ukazało się nowe zarządzenie rektora PK w sprawie wymagań stawianym nauczycielom akademickim w zakresie podejmowania i kontynuowania dodatkowego zatrudnienia poza PK oraz obowiązku informowania o prowadzeniu działalności gospodarczej. Zarządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące, w związku ze zmianami jakie w tym zakresie wprowadziła ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 125). Zgodnie z tym artykułem nauczyciel…
Przeczytaj więcej

Oświadczenia pracowników PK – wzory dokumentów

Do 23 listopada br. dziekani wydziałów Politechniki Krakowskiej muszą złożyć w Dziale Badań Naukowych PK zebrane od pracowników oświadczenia o przypisaniu się do dziedziny i dyscypliny naukowej oraz upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników naukowych (tzw. liczby N). Dokumenty w formie papierowej pracownicy składają dziekanom wydziałów, korzystając ze wzorów oświadczeń obowiązujących na PK. Oświadczenie są…
Przeczytaj więcej

PK na drodze reform – spotkanie z pracownikami

22 października na Politechnice Krakowskiej (PK) zainaugurowano cykl spotkań rektora ze społecznością uczelni, poświęconych wdrażaniu przepisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.   Podczas pierwszego spotkania, z udziałem kilkuset pracowników i studentów  PK, rektor prof. Jan Kazior przedstawił najważniejsze zapisy nowej ustawy i opisał jej wpływ na reformy czekające PK. Wskazał strategiczne cele stojące…
Przeczytaj więcej