Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Ukazała się pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw naukowych

Ukazała się pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw naukowych

Ukazał się komunikat ministra nauki i szkolnictwa wyższego z pierwszą wersją nowego wykazu wydawnictw naukowych. Wykaz, który obejmuje 536 pozycji, powstał – jak podaje ministerstwo – we współpracy ze środowiskiem naukowym. Znajduje się w nim m.in. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. W przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku. Z kolei monografie wydane w wydawnictwach spoza ministerialnego wykazu będą mogły zostać zgłoszone do ewaluacji i uzyskać 80 punktów. Wszystko będzie zależało od oceny ekspertów KEN-u.

Jak wyjaśnia MNiSW, wykaz wydawnictw monografii naukowych jest nowym instrumentem prowadzenia polityki naukowej przez państwo polskie. Jest to instrument stosowany w świecie nauki. Spośród państw europejskich podobne rozwiązania w swoich systemach oceny jakości działalności naukowej wprowadziły już Hiszpania (SPI Scholarly Publishers Indicators), Finlandia (Publication Forum) i Norwegia (Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers). Wprowadzenie wykazu wydawnictw monografii naukowych do polskiego systemu ewaluacji nauki ma na celu usunięcie z przestrzeni komunikacji naukowej wydawnictw nierzetelnych, które często deklarują możliwość opublikowania dowolnego dostarczonego im materiału jako monografii naukowej. Wolą środowiska naukowego – wyraźnie zaakcentowaną na konferencji z cyklu Narodowego Kongresu Nauki w Poznaniu w lutym 2017 r. – jest, aby w przestrzeni komunikacji osiągnięć polskich naukowców funkcjonowały jedynie takie wydawnictwa, które stosują podstawowe zasady etyki publikacyjnej oraz posiadają ustaloną procedurę recenzowania proponowanych im tekstów naukowych. To właśnie te dwa minimalne wymogi zostały wskazane jako jedyne wytyczne dla wydawnictw, które chciałyby znaleźć się w wykazie MNiSW.

Wykaz objęty ministerialnym komunikatem obejmuje 536 pozycji. Znaczącą większość spośród nich stanowią wydawnictwa polskie, wśród nich jest Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej (publikacje na I poziomie, za 80 pkt). MNiSW zaznacza, że jest to pierwsza wersja wykazu. Będzie on mógł być uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki jeszcze przed przypadającą na rok 2021 ewaluacją.

Żródło: konstytucjadlanauki.gov.pl

Wykaz wydawnictw monografii naukowych – komunikat MNiSW z 18 stycznia 2019 r.