Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Eksperci z Politechniki ocenią czasopisma naukowe

Eksperci z Politechniki ocenią czasopisma naukowe

Eksperci z Politechniki Krakowskiej zostali powołani do zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych  materiałów z konferencji międzynarodowych. Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał 44 zespoły doradcze dla każdej z nowych dyscyplin naukowych.

Wśród powołanych są m.in. pracownicy Politechniki Krakowskiej: dr hab. inż. arch. Anna Kantarek (zespół dla dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka),prof.  Stanisław Gaca, dr hab. inż. Izabela Hager (oboje w zespole dla dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport), dr inż. Bożena Tyliszczak (zespół dla dyscypliny naukowej inżynieria materiałowa), dr hab. inż. Paweł Ocłoń (zespół dla dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka).

Jak informuje MNiSW zespoły będą pracować nad punktacją poszczególnych pozycji w kluczowym dla ewaluacji wykazie czasopism, który zostanie opublikowany w czerwcu tego roku.  Kilkuset ekspertów pracować będzie w ramach wszystkich dyscyplin z dziedzin nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a także teologicznych. MNiSW postawiło przed nimi trzy główne zadania: mają przypisać dyscypliny do czasopism naukowych z bazy Scopus i Web of Science, muszą wybrać dwa wskaźniki bibliometryczne, które są najbardziej adekwatne do oceny wpływu czasopism związanych z daną dyscypliną (spośród wskazanych w  rozporządzeniu w sprawie sporządzania wykazów) i  dokonać oceny wstępnej punktacji czasopism, wynikającej z zastosowania wybranych wskaźników bibliometrycznych. W ten sposób stworzą propozycję listy czasopism wraz z punktacją, która trafi do Komisji Ewaluacji Nauki do 30 kwietnia 2019 roku.

Zdaniem ministerstwa  pozwoli to na ocenę czasopism naukowych z uwzględnieniem specyfiki praktyk publikacyjnych i wzorców cytowań w poszczególnych obszarach nauk.

Niektóre zespoły ekspertów mają dodatkowe zadania. Zespół do spraw dyscypliny informatyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja będzie  dodatkowo przeprowadzał ocenę recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).

 

Zarządzenie ministra nauki i szkolnictwa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych  materiałów z konferencji międzynarodowych

 

Zarządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych