Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Autor: MAS

Ocena nauczycieli akademickich – od 2020 roku według nowych zasad

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniła przepisy dotyczące oceny nauczycieli akademickich. W grudniu 2019 r. zarządzenie w tej sprawie, dotyczące zasad oceny obowiązujących na Politechnice Krakowskiej od 2020 roku, ogłosił rektor PK. Zgodnie z  art. 128 nowej ustawy PoSWiN  kryteria  oceny  okresowej  dla  poszczególnych  grup  pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i…
Przeczytaj więcej

Zmiany w wykazie czasopism i wydawnictw – grudniowa aktualizacja

30404 czasopisma naukowe obejmuje nowy, opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2019 r,. wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. To wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego pod koniec lipca. Z kolei w nowym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe znajduje się 713 wydawnictw, w tym 677…
Przeczytaj więcej

Nowa jednostka pozawydziałowa PK

Kolegium Nauk Społecznych rozpocznie 1 stycznia 2020 r. działalność na PK. To nowa jednostka pozawydziałowa uczelni. Powstanie w wyniku przekształcenia Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) wraz z tworzącymi go Zakładem Ekonomii, Zarządzania i Marketingu i Zakładem Filozofii, Etyki i Socjologii. Pozytywną opinię w sprawie przekształcenia dotychczasowych jednostek uczelni w…
Przeczytaj więcej

Pierwszy konkurs studencki rozstrzygnięty!

Szesnaście inżynierskich projektów zostanie dofinansowanych w pierwszej edycji „Konkursu na projekty studenckie PK”, organizowanego przez FutureLab Politechniki Krakowskiej. Na realizację innowacyjnych pomysłów studentów uczelnia przeznaczy kilkaset tysięcy złotych. Na konkurs, ogłoszony w październiku br., wpłynęło 28 projektów, skupiających 198 studentów. Większość uczestników konkursu należy do kół naukowych PK. Największą aktywnością wykazali się studenci Wydziału Mechanicznego.…
Przeczytaj więcej

Postaw na rozwój w 2020 roku – szkolenia na PK

Bogaty program bezpłatnych kursów, warsztatów i szkoleń czeka na pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej w 2020 roku. W ramach projektu rozwojowego, współfinansowanego ze środków UE, zawodowe kompetencje będą mogli podnosić nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, a także kadra zarządzająca PK oraz studenci. Szkolenia i warsztaty dla pracowników i studentów PK realizowane są w ramach projektu pn.…
Przeczytaj więcej

Z Politechniki do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Pracownice naukowe Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk i dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina zostały powołane w skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2020-2023.  Zgodnie z zapisami nowej ustawy PKA ma kluczowe znaczenie dla jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Nominacje na czteroletnią kadencję dla nowych członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej wręczył w czwartek 5…
Przeczytaj więcej

FutureLab PK wspiera kreatywnych studentów

FutureLab – stworzona specjalnie dla studentów nowa jednostka Politechniki Krakowskiej już działa! Będzie finansowo i organizacyjnie wspierać realizację studenckich planów i projektów naukowych. Właśnie ogłosiła pierwszy konkurs grantowy – do 30 listopada mogą się do niego zgłaszać grupy studenckie z pomysłami na  innowacje. Futurelab  to także nowe miejsce na mapie PK ­– przy ul. Lea…
Przeczytaj więcej

W nowej rzeczywistości z nowymi wyzwaniami

Ponad 13,5 tys. studentów i doktorantów, w tym 4 tysiące przyjętych na I rok studiów, rozpoczęło nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej.  – Świętujemy wyjątkową, bo 75. inaugurację roku na naszej uczelni, w wyjątkowym czasie – dynamicznych zmian w polskim szkolnictwie wyższym i w naszej uczelni – powiedział w przemówieniu inauguracyjnym rektor PK prof. Jan…
Przeczytaj więcej

Szkoła Doktorska PK zainaugurowała rok akademicki

Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej oraz słuchacze studiów doktoranckich PK zainaugurowali rok akademicki 2019/2020. W historycznym wydarzeniu – oprócz doktorantów – udział wzięły władze uczelni, Rada Szkoły Doktorskiej oraz dziekani wydziałów. W inauguracji, którą prowadziła dyrektor Szkoły Doktorskiej PK dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, uczestniczył rektor PK prof. Jan Kazior i wszyscy prorektorzy uczelni, w tym…
Przeczytaj więcej

Nowy rok akademicki w nowych realiach prawnych

1 października 2019 r. rozpoczął się rok akademicki, w którym na Politechnice Krakowskiej zaczęły obowiązywać nowe akty prawne. Zostały opracowane w związku z obowiązującą od 2018 r. ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce. Wśród najważniejszych są m.in. statut PK, nowe zasady dotyczące trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego,…
Przeczytaj więcej