Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

W nowej rzeczywistości z nowymi wyzwaniami

W nowej rzeczywistości z nowymi wyzwaniami

Ponad 13,5 tys. studentów i doktorantów, w tym 4 tysiące przyjętych na I rok studiów, rozpoczęło nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej.  – Świętujemy wyjątkową, bo 75. inaugurację roku na naszej uczelni, w wyjątkowym czasie – dynamicznych zmian w polskim szkolnictwie wyższym i w naszej uczelni – powiedział w przemówieniu inauguracyjnym rektor PK prof. Jan Kazior. W uroczystości uczestniczył wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Listy do społeczności PK skierowali prezydent RP Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

 

Zaczynamy rok akademicki w nowej rzeczywistości – z nowym statutem, nowym organem – Radą Uczelni, nowymi wydziałami skupionymi wokół nowo zdefiniowanych dyscyplin nauki, ze Szkołą Doktorską PK, a więc z nowym systemem kształcenia doktorantów, z nowymi kierunkami kształcenia, ze zmianami strukturalnymi, nowymi regulaminami pracy i studiów. Wprowadzając zmiany chcieliśmy nie tylko wypełnić obowiązki ustawowe, ale przede wszystkim tak wykorzystać nowe możliwości prawne, by służyły naszym potrzebom i celom i pozwalały na rozwój uczelni – powiedział rektor Politechniki prof. Jan Kazior. Jak podkreślił, dyskusja nad programem reform przebiegała w formie wieloetapowych konsultacji z całą społecznością PK i była toczona w spokojnej i rzeczowej atmosferze.
Uroczysty pochód do "Działowni" Inauguracja roku akademickiego 2019/20 Inauguracja roku akademickiego 2019/20
8 wydziałów i nowe jednostki
Reforma PK zakłada, że główna część działalności badawczej pracowników PK koncentrować się będzie wokół ośmiu dyscyplin naukowych. To umożliwiło oparcie struktury uczelni na wydziałach, skupionych wokół dyscyplin. Na Politechnice oznacza to powołanie od 1 października 2019 r. nowego wydziału (Inżynierii Materiałowej i Fizyki) oraz rozszerzenie profilu działania dwóch innych wydziałów – Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Informatyki i Telekomunikacji. – Chcemy, żeby wydziały były tętniącymi naukowym życiem centrami badań i kształcenia, o prostej administracyjnie strukturze. Ułatwi to kooperację zespołów badawczych  i wewnętrzną na uczelni, i zewnętrzną – z partnerami gospodarczymi i naukowymi – podkreślił rektor PK. W strukturze PK pojawiły się od 1 października roku inne nowe jednostki – Centrum e-edukcji (będzie koordynować i rozwijać działania w obszarze e-learningu i zarządzać otwartymi zasobami edukacyjnymi PK) oraz FutureLab, w którym interdyscyplinarne zespoły studenckie, pod opieką naukowców z PK i mentorów z firm, mają realizować projekty inżynierskie na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.
Inwestycje w laboratoria i infrastrukturę dla studentów
Na inwestycje w programy rozwojowe i infrastrukturę Politechnika wyda w najbliższych latach ponad 140 mln. To m.in. budowa strategicznego dla PK i walczącego ze smogiem Małopolski, Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej (LAŚ). Uczelnia pozyskała na jego realizację blisko 18 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. W nowym laboratorium prowadzone będą m.in. badania modelowe dotyczące dynamicznej redukcji smogu, transportu zanieczyszczeń powietrza i przewietrzania miast. Rektor PK zapowiedział jeszcze większe zaangażowanie uczelni w walkę o czyste powietrze. Na wsparcie ekspertów w tym zakresie liczą szczególnie małopolskie gminy, z którymi uczelnia zawarła w ostatnim czasie porozumienia o współpracy.
Uczelnia dostanie też dofinansowanie na utworzenie Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (ze środków Województwa Małopolskiego) oraz budowę Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur w Czyżynach (z MNiSW). Wiele rozpoczętych już inwestycji służyć ma bezpośrednio studentom, to m.in. strefy rekreacyjne na głównym kampusie PK przy ul. Warszawskiej i osiedlu studenckim w Czyżynach oraz nowe Centrum Tenisowe z 4 krytymi kortami, którego otwarcie zaplanowano na piątek 4 października br. W tym roku uczelnia będzie kształcić ok. 13,5 tysiąca studentów, a tegoroczna rekrutacja była dla PK bardzo udana. – Nasza bogata oferta edukacyjna cieszyła się w letniej rekrutacji większym zainteresowaniem niż w poprzednim roku. Mieliśmy w trzech turach rekrutacji większą liczbę kandydatów i przyjęliśmy na I rok studiów nieco więcej, bo blisko 4 tysiące studentów. Cieszymy się tym bardziej, bo zdecydowaliśmy się w tym roku podnieść progi punktowe, a więc trafiło w mury Politechniki większe grono dobrych maturzystów – poinformował prof. Jan Kazior.
 Inauguracja roku akademickiego 2019/20  Inauguracja roku akademickiego 2019/20  Inauguracja roku akademickiego 2019/20
W trosce o umiędzynarodowienie
Jak zaznaczył, uczelnia angażuje się nie tylko w sprawy krajowe i regionalne. Mocno pracuje też na wzmocnienie umiędzynarodowienia w obszarze badań i edukacji. – W ramach programów wymiany europejskiej i umów bilateralnych współpracujemy z ponad 300 uczelniami z 54 krajów świata. Systematycznie poprawiamy wskaźniki związane z umiędzynarodowieniem, kształcąc coraz więcej zagranicznych studentów oraz oferując studia zakończone podwójnym dyplomem. Naszą lepszą pozycję potwierdzają międzynarodowe rankingi. W tym roku po raz kolejny nasza uczelnia znalazła się w prestiżowym rankingu najlepszych uczelni świata QS World University Ranking, który jest jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych. W słynnym Rankingu Szanghajskim, oceniającym obszary badań naukowych w poszczególnych dyscyplinach, nasza uczelnia została sklasyfikowana w dyscyplinie „Inżynieria mechaniczna” – przypomniał  rektor Kazior.
Wyzwania dla akademików
Uczestniczący w inauguracji roku minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podziękował społeczności Politechniki za „bardzo znaczący wkład wniesiony w ostateczne rozstrzygnięcia reformy szkolnictwa wyższego zawarte w Konstytucji dla nauki”. Zaznaczył, że MNiSW, jest gotowe na korekty reformy, gdyby takie potrzeby zgłaszało środowisko akademickie. Wskazał szczególnie ważne wyzwania stojące przed uczelniami technicznymi – wykorzystanie szansy na rozwój, jaką są szkoły doktorskie oraz jeszcze skuteczniejsze pełnienie przez uczelnie funkcji koła zamachowego dla polskiej gospodarki. Podkreślił, że nadal wspólnym dążeniem środowiska akademickiego i rządzących  powinno być zwiększenie finansowania polskiej nauki ze środków budżetowych.
Z okazji 75. inauguracji roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej listy do społeczności uczelni skierowali prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Podczas uroczystości list premiera odczytał wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Wykład inauguracyjny pt. „Inteligentne systemy bezpieczeństwa publicznego” wygłosił Jacek Drabik, prezes zarządu Motorola Solutions Systems Polska, członek Rady Uczelni.
Nagrody i wyróżnienia
Wręczono też wyróżnienia wybitnym młodym naukowcom. Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela otrzymał dr inż. Paweł Pławiak z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji (za całokształt  badań interdyscyplinarnych z zakresu medycyny i informatyki oraz pracę doktorską pt. „Automatyczne diagnozowanie dysfunkcji mięśnia sercowego na podstawie analizy sygnału elektrokardiograficznego (EKG) przy wykorzystaniu systemu ewolucyjno-neuronowego”). Fundacja Wspierania Młodych Talentów im. Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej nagrodziła absolwentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej: mgr. inż. Macieja Pilcha (nagroda I stopnia za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia, w tym m.in. współautorstwo 2 artykułów w czasopismach z listy A, współautorstwo 6 zgłoszeń patentowych, Diamentowy Grant) oraz mgr. inż. Przemysława Wolińskiego (nagroda II stopnia za całokształt osiągnięć na studiach I i II stopnia, w tym m.in. zsyntezowanie wcześniej nieznanych, pochodnych izoksazoli wykazujących szeroką gamę aktywności biologicznych). Do Złotej Księgi Wychowanków PK wpisani zostali wybitni absolwenci uczelni: Witold Białokur i Sławomir Dzierżek.
W rozpoczętym właśnie roku akademickim na 8 wydziałach PK i 31 kierunkach studiów kształcić się będzie ponad 13,5 tysięcy studentów i doktorantów, w tym blisko 4 tysiące przyjętych na I rok studiów inżynierskich. W letniej rekrutacji na studia I stopnia największą popularnością cieszyły się kierunki: informatyka, budownictwo, architektura, automatyka i robotyka, transport oraz odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. Nowościami w ofercie były m.in. inżynieria czystego powietrza i inżynieria i gospodarka wodna.