Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Pierwszy konkurs studencki rozstrzygnięty!

Pierwszy konkurs studencki rozstrzygnięty!

Szesnaście inżynierskich projektów zostanie dofinansowanych w pierwszej edycji „Konkursu na projekty studenckie PK”, organizowanego przez FutureLab Politechniki Krakowskiej. Na realizację innowacyjnych pomysłów studentów uczelnia przeznaczy kilkaset tysięcy złotych.

Na konkurs, ogłoszony w październiku br., wpłynęło 28 projektów, skupiających 198 studentów. Większość uczestników konkursu należy do kół naukowych PK. Największą aktywnością wykazali się studenci Wydziału Mechanicznego. Zgodnie z ideą konkursu i działalności FutureLab do rywalizacji zgłosiło się także kilka grup multidyscyplinarnych, złożonych ze studentów z różnych wydziałów. Każda grupa projektowa, oprócz opisu przedsięwzięcia, dołączała do wniosku konkursowego preliminarz wydatków. 

Wnioski projektowe oceniało jury złożone z Rady Naukowej FL oraz przedstawiciela FL. W ocenie projektu uwzględniano: zdefiniowany cel projektu, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu, innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia; zakres projektu i przyjętą metodologię. Dodatkowo punktowano: realizowaną lub zadeklarowaną współpracę z otoczeniem gospodarczym w procesie realizacji projektu, możliwość dalszej inkubacji rozwiązania (prowadzącą do wdrożenia), aktywność opiekuna merytorycznego z PK w koordynacji zleceń uczelnia/biznes/samorząd i realizacji dodatkowych zajęć ze studentami (np. w ramach kół naukowych) oraz aktywność studentów.

Po dwuetapowych obradach zakwalifikowano do finansowania 16 projektów na kwotę 232 tys. zł. Dodatkowo 3 projekty wskazano jako rezerwowe – będą dofinansowane po spełnieniu dodatkowych warunków, określonych przez Radę Naukową.

Lista nagrodzonych projektów:

 • Pkanoe – budowa łodzi z betonu tekstylnego ze spoiwem o obniżonym śladzie węglowym
 • Zdalnie sterowana łódź podwodna do działań w warunkach ekstremalnych
 • Modułowe przystanki
 • Analiza zmian temperatury powierzchni cieków wodnych w aspekcie szybkiej identyfikacji źródeł zanieczyszczenia
 • Metoda produkcji znakowanych luminescencyjnie modeli porowatych obiektów heterogenicznych oraz nowa technika badania mechanizmów transportu masy i ciepła w materiałach porowatych, w warunkach aero- oraz hydro- dynamicznych na potrzeby przemysłu wysokich technologii.”
 • DOm35
 • Rośliny w służbie człowiekowi – „zielone” filtry zanieczyszczeń powietrza
 • Układ jezdny robota mobilnego do realizacji zadań transportowych w zautomatyzowanym systemie magazynowym
 • Optymalizacja kształtu bezłopatkowej turbiny wiatrowej oraz projekt geometryczny farmy turbin
 • System wsparcia procesu decyzyjnego dla budownictwa energooszczędnego
 • Stworzenie i przetestowanie aplikacji mapowej do gier miejskich

   5 projektów składających się na projekt wybudowania bolidu elektrycznego PK:

 • Bezpieczeństwo zasilania wysokim napięciem elektrycznego bolidu PK Mech Power
 • Karoseria bolidu elektrycznego PK Mech Power
 • Projekt oraz wykonanie ergonomicznego kokpitu kierowcy bolidu elektrycznego PKMechPower
 • Elementy układu jezdnego bolidu PKMechPower
 • Projekt głównego zasilania wysokonapięciowego bolidu elektrycznego PKMechPower

Projekty rezerwowe:

 • Projekt polskiego samochodu wyścigowego
 • Model oceny i wyboru kształtu pętli tramwajowej z uwzględnieniem kryteriów popytu i podaży.
 • Budowa i udostępnienie makiety 3D Krakowa

Zwycięskie pomysły studentów będą finansowane będą dzięki wsparciu z projektów POWER: „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” oraz „DROGA do DOSKONAŁOŚCI – kompleksowy program wsparcia uczelni”,  dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także ze środków własnych uczelni.

Więcej informacji na stronie FutureLab PK

Czytaj także:

FutureLab wspiera kreatywnych studentów