Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Szkoła Doktorska PK zainaugurowała rok akademicki

Szkoła Doktorska PK zainaugurowała rok akademicki

Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej oraz słuchacze studiów doktoranckich PK zainaugurowali rok akademicki 2019/2020. W historycznym wydarzeniu – oprócz doktorantów – udział wzięły władze uczelni, Rada Szkoły Doktorskiej oraz dziekani wydziałów.

W inauguracji, którą prowadziła dyrektor Szkoły Doktorskiej PK dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, uczestniczył rektor PK prof. Jan Kazior i wszyscy prorektorzy uczelni, w tym gronie prof. Tadeusz Tatara, któremu organizacyjnie podlega Szkoła Doktorska. – To dla nas ważna chwila. Wiążemy z Państwa kształceniem i pracą naukową duże nadzieje. Być może już w najbliższej ewaluacji Państwa dorobek naukowy będzie częścią osiągnięć Politechniki w ramach ocenianych dyscyplin naukowych – mówił do doktorantów rektor uczelni. Zachęcał młodych naukowców do odważnego sięgania po środki finansowe na realizację projektów doktoranckich w dedykowanych Szkołom Doktorskim programach i konkursach. Prorektor prof. Tadeusz Tatara apelował również do promotorów o zaangażowanie w rozwój naukowy doktorantów. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów PK Konrad Nering zachęcał młodych naukowców do aktywnej działalności w samorządzie. Wykład inauguracyjny pt. „Od atomu do reaktora, czyli o zmaganiu chemika z inżynierem” wygłosił dr. hab. inż. Przemysław Jodłowski z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.

W nowym roku akademickim na PK studiować będzie blisko 250 doktorantów.

Zdjęcia: Jan Zych