Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Postaw na rozwój w 2020 roku – szkolenia na PK

Postaw na rozwój w 2020 roku – szkolenia na PK

Bogaty program bezpłatnych kursów, warsztatów i szkoleń czeka na pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej w 2020 roku. W ramach projektu rozwojowego, współfinansowanego ze środków UE, zawodowe kompetencje będą mogli podnosić nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, a także kadra zarządzająca PK oraz studenci.

Szkolenia i warsztaty dla pracowników i studentów PK realizowane są w ramach projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest doskonalenie poziomu kształcenia i zarządzania uczelnią. W jego ramach wspierane są reformy uczelni i działania rozwojowe w obszarach: kształcenie, kompetencje, kadra, zarządzanie, organizacja, w tym procesy związane ze zmianami organizacyjnymi, wynikającymi z dostosowania PK do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

W ofercie szkoleniowej na 2020 rok są m.in.

* dla nauczycieli akademickich:
– warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych
– szkolenia z profesjonalnych baz danych i ich wykorzystania w procesie dydaktycznym
– szkolenia z platformy moodle
– kursy języka angielskiego
– konwersacje specjalistyczne z języka angielskiego

* dla studentów:
– 3ds Max / modelowanie i wizualizacja
– Akademia CISCO
– auditor wewnętrzny PN-EN ISO/IEC 17025
– auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001
– AutoCAD dla zaawansowanych
– AutoCAD dla zaawansowanych – modelowanie 3D
– AutoCAD podstawowy
– BIM Autodesk Revit – 1 stopień
– BIM Autodesk Revit – 2 stopień
– egzamin Autodesk Certified Professional
– kurs języka chińskiego
– kurs przygotowujący do egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i technicznego na poziomie B2 + egzamin TELC z języka angielskiego ogólnego/technicznego na poziomie B2
– kurs SEP
– pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego
– programowanie w języku Python
– prowadzenie symulacji i analiz energetycznych – Design Builder
– Statistica
– warsztaty: kariera w III sektorze praca z misją, Komunikacja bez barier, komunikacja międzykulturowa, tworzenie biznesplanu, zakładanie firmy, sztuka negocjacji – WIN – WIN, Kreatywnego myślenie, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, zakładanie start-upu, zarządzania zespołem, zarządzanie projektami PRINCE 2

* dla kadry zarządczej (m.in. rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani, kwestor, kanclerz, dyrektorzy instytutów, katedr, dyrektorzy jednostek pozawydziałowych, kierownicy działów):
– radzenie sobie ze stresem
– doskonalenie umiejętności przywódczych, trening kompetencji menedżerskich
– sztuka prezentacji i wystąpienia publiczne
– warsztaty z zarządzanie zespołem
– podejście procesowe w zarządzaniu uczelnią. Metodologia zarządzania projektami
– kontrola zarządcza w uczelni wyższej
– Zarządzanie strategiczne, zarządzanie zespołem, delegowanie zadań
– szkolenie z negocjacji
– Wdrożenie elektronicznego systemu do monitorowania procesów i realizacji strategii uczelni
– zarządzanie zmianą, efektywna komunikacja z pracownikami w procesie zmian
– rola komunikacji wewnętrznej w procesie zmiana

* dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
– szkolenie certyfikowane PRINCE 2
– kurs certyfikowany na głównego księgowego
– VAT dla szkół wyższych dla zaawansowanych
– finansowanie działalności uczelni według ustawy 2.0
– zasady rozliczeń z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników
– zamówienia publiczne
– prawne aspekty komercjalizacji
– ocena potencjału rynkowego innowacyjnych technologii oraz budowanie oferty technologicznej
– ocena technologii metodą Quick Look
– analiza opłacalności inwestycji
– kurs języka angielskiego
– MS Office (word, excel i power point) – funkcje zaawansowane
– radzenie sobie ze stresem
– profesjonalna obsługa klienta
– prowadzenie negocjacji