Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Z Politechniki do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Z Politechniki do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Pracownice naukowe Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk i dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina zostały powołane w skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2020-2023.  Zgodnie z zapisami nowej ustawy PKA ma kluczowe znaczenie dla jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Nominacje na czteroletnią kadencję dla nowych członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej wręczył w czwartek 5 grudnia 2019 r. wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – W obecnie obowiązującej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rola Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozostaje absolutnie kluczowa. PKA jest bowiem podstawowym gwarantem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Trzeba jednak pamiętać, że takie, niezwykle silne ukształtowanie pozycji tej instytucji, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Decyzje podejmowane przez PKA wpływając istotnie na funkcjonowanie każdej uczelni w Polsce, w dużym stopniu kształtują również funkcjonowanie całego systemu szkolnictwa wyższego. Chciałbym aby nowi członkowie PKA pamiętali o tym przez cały czas pełnienia swojej funkcji – podkreślił podczas uroczystości wicepremier Gowin.

Jak przypomina MNISW, podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK jest pracownikiem naukowym i prodziekanem Wydziału Architektury. Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2020-2023

Więcej informacji także na www.pk.edu.pl

Fot. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego