Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Autor: MAS

Senat PK w maju: wybory rektora w lipcu, będą nowi kierownicy jednostek PK

8 lipca br. odbędą się wybory rektora Politechniki Krakowskiej – zdecydował majowy Senat PK, przyjmując uchwałę o nowelizacji szczegółowego terminarza wyborczego. Podczas posiedzenia, które odbyło się w środę 27 maja br. w mieszanej formule, senatorowie wydali opinie o osobach zgłoszonych na kandydatów na rektora oraz kandydatach na szefów trzech jednostek pozawydziałowych. Podjęto również uchwały w…
Przeczytaj więcej

Zmiany w Statucie PK – wybory najpóźniej do 31 sierpnia

W środę 29 kwietnia 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu PK w sprawie zmiany Statutu Politechniki Krakowskiej. W głosowaniu zdalnym wzięło udział 59 z 59 uprawnionych senatorów, wszyscy głosowali za proponowanymi w projekcie uchwały zmianami. Zgodnie z nimi „Wybory Rektora, Senatu oraz Kolegium elektorów na kadencję 2020-2024 powinny odbyć się najpóźniej do 31 sierpnia 2020…
Przeczytaj więcej

Senat Politechniki po raz drugi zdalnie, w planach zmiany w Statucie PK

Senat Politechniki Krakowskiej po raz drugi w historii obradował w formie zdalnej. Na posiedzeniu 22 kwietnia 2020 r. przyjęto 9 uchwał dydaktycznych, przedstawiono informacje w sprawach nauki, odbyło się także pierwsze czytanie projektu zmian w statucie PK, które pozwolą wydłużyć termin wyborów Rektora, Senatu oraz Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 do 31 sierpnia 2020 r.…
Przeczytaj więcej

Pierwszy taki Senat w historii – PK w czasie walki z koronawirusem

W wyjątkowej formule pracował podczas marcowego  posiedzenia Senat Politechniki Krakowskiej. W środę 25 marca 2020 r. Sala Senacka PK była pusta, ale dzięki narzędziom elektronicznym posiedzenie Senatu się odbyło. Głosowania nad uchwałami w sprawach jawnych były zdalne. W związku z epidemią koronawirusa cała Politechnika Krakowska pracuje w nadzwyczajnym trybie. Zajęcia dydaktyczne ze studentami w tradycyjnej…
Przeczytaj więcej

Rzecznik akademicki wesprze naukową społeczność PK

Od 1 marca 2020 r. na Politechnice Krakowskiej działalność rozpoczął rzecznik-mediator. Będzie wsparciem dla nauczycieli akademickich. – Zadaniem rzecznika akademickiego będzie świadczenie poufnej i nieformalnej pomocy w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów, rozpatrywanie skarg i apelacji naukowców, związanych z realizacją prac badawczych oraz zatrudnieniem, w tym także kwestii dotyczących konfliktów między opiekunami naukowymi a początkującymi naukowcami –…
Przeczytaj więcej

Nowy regulamin wynagradzania pracowników PK

4 marca 2020 r. rektor PK prof. Jan Kazior wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej. To jeden z ostatnich dokumentów wewnętrznych, którego modyfikacji wynikała z reform przeprowadzanych na PK, związanych m.in. ze zmianami w przepisach wyższego rzędu (ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie PK). Prace nad nowym…
Przeczytaj więcej

Wszystko o nowych zasadach ewaluacji i kategoryzacji – prezentacja

Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach nauki został przedstawiony społeczności Politechniki Krakowskiej na lutowym spotkaniu na PK. Prezentacji nowych zasad oceny dokonał  przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki prof. Błażej Skoczeń. – Ewaluacja będzie miała radykalny wpływ na byt i rozwój uczelni. Będzie m.in. podstawą do uzyskania uprawnień do nadawania stopni naukowych…
Przeczytaj więcej

O wynagrodzeniach, nagrodach i premiach na spotkaniu rektora PK z pracownikami

Projekt zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PK był tematem lutowego spotkania rektora PK prof. Jana Kaziora ze społecznością uczelni. Dokument ma być przyjęty do końca marca 2020 r. Przy jego tworzeniu położono nacisk na motywacyjny charakter zapisów dot. wynagradzania na PK, w tym szczególnego premiowania finansowego aktywności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej. Podczas swojego wystąpienia rektor…
Przeczytaj więcej

17 lutego spotkanie rektora ze społecznością PK

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior zaprasza pracowników uczelni na spotkanie, które odbędzie się 17 lutego 2020 r. o godz. 10 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „DZIAŁOWNIA”. Podczas spotkania zostaną m.in. przekazane informacje dotyczące bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem uczelni (nowy regulamin wynagradzania pracowników, ocena nauczycieli akademickich). Zasadniczym punktem spotkania z pracownikami…
Przeczytaj więcej

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0 na PK

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0. powstanie na Politechnice Krakowskiej. W styczniu 2020 r. Senat PK pozytywnie zaopiniował utworzenie nowej jednostki pozawydziałowej i powołanie na jej dyrektora dr hab. inż. Kseni Ostrowskiej, prof PK z Wydziału Mechanicznego. – Przemysł 4.0 jest określeniem zbiorczym dla wszelkich innowacji technicznych, jak również koncepcji organizacji łańcucha elementów, które zmieniają…
Przeczytaj więcej