Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0 na PK

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0 na PK

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0. powstanie na Politechnice Krakowskiej. W styczniu 2020 r. Senat PK pozytywnie zaopiniował utworzenie nowej jednostki pozawydziałowej i powołanie na jej dyrektora dr hab. inż. Kseni Ostrowskiej, prof PK z Wydziału Mechanicznego.

– Przemysł 4.0 jest określeniem zbiorczym dla wszelkich innowacji technicznych, jak również koncepcji organizacji łańcucha elementów, które zmieniają podstawową produkcję w rewolucyjny system. Wprowadzone zostają cyfrowe technologie, które zmieniają sposób prowadzenia produkcji w oparciu o generowanie, transfer i przetwarzanie danych, a także analizę dużych zbiorów danych – przypomina dr hab. inż Ksenia Ostrowska, prof. PK.

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0 ma wspomagać działalność dydaktyczną, badania naukowe oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Powołanie nowej jednostki na PK jest wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu przemysłu. Podstawową działalnością Centrum będzie obejmować promocję i integrację działań nakierowanych na wdrożenie idei i rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0, organizację szkoleń i kształcenie podyplomowe dla interesariuszy przemysłowych, przygotowanie i realizację projektów krajowych i międzynarodowych, doradztwo i ekspertyzy techniczne, konsultacje przy kreowaniu nowych treści i programów kształcenia dla Przemysłu 4.0.

Centrum będzie prowadziło współpracę z wszystkimi Wydziałami Politechniki Krakowskiej oraz m.in. z członkami małopolskiego Huba Innowacji Cyfrowych Przemysłu 4.0, w który zaangażowane są: Krakowski Park Technologiczny, ASTOR Sp. z o.o., T-MOBILE POLSKA S.A., Instytut Kościuszki, AGH oraz Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie. – Z tymi partnerami Politechnika Krakowska bierze udział we wspólnym projekcie w ramach konkursu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Celem projektu jest wielopoziomowe wsparcie przedsiębiorstw w procesie ich transformacji cyfrowej poprzez: zbudowanie trwałej, skalowalnej i efektywnej struktury, standaryzację świadczonych usług, realizację działań demonstracyjnych, edukacyjno-szkoleniowych i doradczych oraz kreowanie popytu i zwiększanie świadomości w podejściu do transformacji przemysłu, poprzez działania informacyjno-promocyjne – mówi prof. Ostrowska.