Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Rzecznik akademicki wesprze naukową społeczność PK

Rzecznik akademicki wesprze naukową społeczność PK

Od 1 marca 2020 r. na Politechnice Krakowskiej działalność rozpoczął rzecznik-mediator. Będzie wsparciem dla nauczycieli akademickich.

– Zadaniem rzecznika akademickiego będzie świadczenie poufnej i nieformalnej pomocy w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów, rozpatrywanie skarg i apelacji naukowców, związanych z realizacją prac badawczych oraz zatrudnieniem, w tym także kwestii dotyczących konfliktów między opiekunami naukowymi a początkującymi naukowcami – poinformował podczas lutowego posiedzenia Senatu PK prorektor ds. spraw nauki prof. Tadeusz Tatara.

Nowe stanowisko zostało ustawione zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych dla propagowania sprawiedliwego i równego traktowania w obrębie PK oraz poprawy ogólnej jakości środowiska pracy. Powołanie rzecznika-mediatora na PK wpisuje się w strategię Human Resources Strategy for Researchers, nakierowaną na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE.

Na stanowisku rzecznika akademickiego pracuje na PK dr Beata Janik. Pełni dyżury we wtorki i czwartki w salce konferencyjnej w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej (pokój nr 114, I piętro).