Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Zmiany w Statucie PK – wybory najpóźniej do 31 sierpnia

Zmiany w Statucie PK – wybory najpóźniej do 31 sierpnia

W środę 29 kwietnia 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu PK w sprawie zmiany Statutu Politechniki Krakowskiej. W głosowaniu zdalnym wzięło udział 59 z 59 uprawnionych senatorów, wszyscy głosowali za proponowanymi w projekcie uchwały zmianami.

Zgodnie z nimi „Wybory Rektora, Senatu oraz Kolegium elektorów na kadencję 2020-2024 powinny odbyć się najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r. Terminy określone w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 5 załącznika nr 4 do Statutu nie mają zastosowania. Wszelkie czynności dotyczące wyborów Rektora, Senatu i Kolegium elektorów na kadencję 2020-2024 dokonane przed dniem wejścia uchwały z 29 kwietnia pozostają w mocy.
Prace nad szczegółowym terminarzem wyborczym oraz techniczną stroną przeprowadzania poszczególnych etapów wyborów trwają.