Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Wszystko o nowych zasadach ewaluacji i kategoryzacji – prezentacja

Wszystko o nowych zasadach ewaluacji i kategoryzacji – prezentacja

Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach nauki został przedstawiony społeczności Politechniki Krakowskiej na lutowym spotkaniu na PK. Prezentacji nowych zasad oceny dokonał  przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki prof. Błażej Skoczeń.

– Ewaluacja będzie miała radykalny wpływ na byt i rozwój uczelni. Będzie m.in. podstawą do uzyskania uprawnień do nadawania stopni naukowych – podkreślił na wstępie wystąpienia prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący KEN, a jednocześnie pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jak zaznaczył KEN spodziewa się, że najbliższej ewaluacji w dyscyplinach nauki podlegać będzie około 1500 podmiotów. Główna część prac związanych z oceną odbywać się będzie na przełomie 2020 i 2021 roku, a prace związane z nadaniem ewaluowanym w dyscyplinach podmiotom kategorii (A+, A, B+, B, C) około czerwca przyszłego roku.

Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach nauki – prezentacja prof. Błażeja Skoczenia.