Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Nowy regulamin wynagradzania pracowników PK

Nowy regulamin wynagradzania pracowników PK

4 marca 2020 r. rektor PK prof. Jan Kazior wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej. To jeden z ostatnich dokumentów wewnętrznych, którego modyfikacji wynikała z reform przeprowadzanych na PK, związanych m.in. ze zmianami w przepisach wyższego rzędu (ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie PK).

Prace nad nowym Regulaminem wynagradzania trwały od kilku miesięcy. W lutym 2020 r. projekt nowych zapisów został zaprezentowany przez władze rektorskie PK podczas spotkania z pracownikami. Ostateczna treść dokumentu była przedmiotem uzgodnień rektora i uczelnianych organizacji związkowych.

ZARZĄDZENIE Rektora PK w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki