Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Senat PK w maju: wybory rektora w lipcu, będą nowi kierownicy jednostek PK

Senat PK w maju: wybory rektora w lipcu, będą nowi kierownicy jednostek PK

8 lipca br. odbędą się wybory rektora Politechniki Krakowskiej – zdecydował majowy Senat PK, przyjmując uchwałę o nowelizacji szczegółowego terminarza wyborczego. Podczas posiedzenia, które odbyło się w środę 27 maja br. w mieszanej formule, senatorowie wydali opinie o osobach zgłoszonych na kandydatów na rektora oraz kandydatach na szefów trzech jednostek pozawydziałowych. Podjęto również uchwały w sprawach dydaktyki (dot. programów kierunków studiów prowadzonych przez PK) i nauki (m.in. w sprawach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej oraz trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego).

Szczegółowa relacja z majowego Senatu PK – w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK