Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Aktualności

Rektor PK powołał nowych prodziekanów wydziałów

Rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz powołał nowych prodziekanów wydziałów Politechniki Krakowskiej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.. Wcześniej powołania otrzymali nowi dziekani wydziałów. Na mocy zarządzenia rektora z 23 grudnia 2020 r. powołania na prodziekanów wydziałów PK otrzymali: Wydział Architektury (dziekan dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak): prof. dr…
Przeczytaj więcej

Senat PK powołał członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

Senat Politechniki Krakowskiej na posiedzeniach 16 grudnia 2020 r. i 8 stycznia 2021 r. powołał członków Rady Uczelni drugiej kadencji – trzech spośród społeczności PK oraz trzech spoza PK. W skład Rady, której kadencja rozpocznie się 1 styczna 2021 r. i potrwa do 2024 r.,  wejdzie  ponadto przewodniczący samorządu studenckiego (na mocy ustawy) oraz trzeci…
Przeczytaj więcej

Nowe stypendia dla studentów PK – aktywnych naukowców

Nowy program stypendialny dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej, realizowany z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni – ustanowił w grudniu 2020 r. Senat PK. Z finansowego wsparcia będą mogli skorzystać aktywni naukowo studenci i doktoranci. Stypendia będą przyznawane dwa razy w roku, pierwszy nabór wniosków już w styczniu 2021 r. O półroczne stypendia będą mogli się…
Przeczytaj więcej

Ponad pół miliona złotych na nagrody dla naukowych liderów PK

Program wspierania finansowego liderów naukowych Politechniki Krakowskiej jest kontynuowany.  – Na roczne podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników, których osiągnięcia naukowe mają zasadniczy wpływ na wyniki ewaluacji dyscyplin, pozycje w rankingach oraz rozwój PK przeznaczymy ponad 600 tys. zł – zapowiedział rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Program został zapoczątkowany w ubiegłej kadencji władz uczelni. Jego kontynuacja wynika…
Przeczytaj więcej

Powołania dla nowych dziekanów wydziałów Politechniki Krakowskiej

Rektor PK wydał zarządzenie w sprawie powołania dziekanów wydziałów Politechniki Krakowskiej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Wydanie zarządzenia w tej sprawie poprzedziły wymagane statutem PK procedury wyłaniania kandydatów na dziekanów oraz opiniowania kandydatur przez społeczności wydziałów. Powołania do pełnienia funkcji dziekanów otrzymali: – dr hab. inż. arch. Magdalena…
Przeczytaj więcej

Będą inwestycje w infrastrukturę informatyczną uczelni

Inwestycje w infrastrukturę informatyczną Kampusu Czyżyny PK zostały przyśpieszone – poinformował na łamach listopadowego numeru miesięcznika „Nasza Politechnika” rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. – Coraz większe wymagania wobec uczelnianej sieci komputerowej (UCK), związane m.in. z jej większym obciążeniem zdalnym kształceniem i prowadzeniem zaawansowanych prac badawczych, skłoniły nas do przyśpieszenia prac nad infrastrukturą informatyczną Kampusu PK…
Przeczytaj więcej

Podpisano porozumienie w sprawie wzrostu płac na PK

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz podpisał porozumienie z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” PK i Radą Uczelnianą ZNP PK w sprawie zasad podwyżek płac dla pracowników PK. Ustalono w nim, że środki przekazane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaną w pełni przeznaczone na podwyżki płac. Stały obligatoryjny procent podwyżki na PK wyniesie 5,91% i…
Przeczytaj więcej

Będą podwyżki dla wszystkich pracowników PK

Średnio o ok. 6 procent wzrosną wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych – poinformowało oficjalnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzję o podziale środków, które trafią do uczelni, podejmą ich rektorzy. Zgodnie ze wstępnymi przymiarkami, na Politechnice Krakowskiej kwota przekazana na podwyżki będzie prawdopodobnie rozdzielona pomiędzy pracowników w obligatoryjnej wysokości, bez podziału na część obowiązkową i…
Przeczytaj więcej

Strategia rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026- startują prace

Ruszają prace nad strategią rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026. Będzie je prowadził specjalny zespół pod przewodnictwem rektora PK prof. Andrzeja Białkiewicza. Finał prac nad dokumentem planowany jest na czerwiec 2021 roku. W trakcie przygotowywania strategii przewidziano szerokie konsultacje ze społecznością uczelni. Do komisji ds. spraw przygotowania strategii zarządzeniem rektora powołani zostali: prof. Dariusz Bogdał…
Przeczytaj więcej

Na PK utworzono Centrum Doskonalenia Badań Naukowych

Zarządzeniem Rektora PK z dn. 1 listopada utworzono Centrum Doskonalenia Badań Naukowych. Jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej wspomagającą prace naukowe oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym,. Wcześniej Senat PK pozytywnie zaopiniował uchwałę o powołaniu Centrum i jego dyrektora. Zasady funkcjonowania nowej jednostki (do czasu nadania regulaminu organizacyjnego uczelni) określa regulamin. Na Dyrektora Centrum Doskonalenia Badań…
Przeczytaj więcej