Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Powołania dla nowych dziekanów wydziałów Politechniki Krakowskiej

Powołania dla nowych dziekanów wydziałów Politechniki Krakowskiej

Rektor PK wydał zarządzenie w sprawie powołania dziekanów wydziałów Politechniki Krakowskiej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Wydanie zarządzenia w tej sprawie poprzedziły wymagane statutem PK procedury wyłaniania kandydatów na dziekanów oraz opiniowania kandydatur przez społeczności wydziałów.

Powołania do pełnienia funkcji dziekanów otrzymali:

– dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK – dziekan Wydziału Architektury

dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK –  dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

– dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK – dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

– prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej

– dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK – dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki

– dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

– dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK – dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

– prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek – dziekan Wydziału Mechanicznego

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania dziekanów wydziałów Politechniki Krakowskiej

Więcej o nowych władzach dziekańskich na PKTUTAJ