Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Ponad pół miliona złotych na nagrody dla naukowych liderów PK

Ponad pół miliona złotych na nagrody dla naukowych liderów PK

Program wspierania finansowego liderów naukowych Politechniki Krakowskiej jest kontynuowany.

 – Na roczne podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników, których osiągnięcia naukowe mają zasadniczy wpływ na wyniki ewaluacji dyscyplin, pozycje w rankingach oraz rozwój PK przeznaczymy ponad 600 tys. zł – zapowiedział rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.

Program został zapoczątkowany w ubiegłej kadencji władz uczelni. Jego kontynuacja wynika z Regulaminu Wynagradzania Pracowników PK (paragraf 23). Ma wspomagać liderów naukowych wydziałów, którzy mogą się poszczycić wyjątkowo prestiżowymi osiągnięciami. Przez rok otrzymują oni dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1500 zł miesięcznie. W tej edycji programu trafi ono do 25 wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, wskazanych przez wydziały. W sumie na podwyższenie wynagrodzeń dla nich przewidziani ponad pół miliona złotych.