Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Rektor PK powołał nowych prodziekanów wydziałów

Rektor PK powołał nowych prodziekanów wydziałów

Rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz powołał nowych prodziekanów wydziałów Politechniki Krakowskiej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.. Wcześniej powołania otrzymali nowi dziekani wydziałów.

Na mocy zarządzenia rektora z 23 grudnia 2020 r. powołania na prodziekanów wydziałów PK otrzymali:

Wydział Architektury (dziekan dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak):

prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk – prodziekan ds. nauki,

dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK – prodziekan ds. organizacji,

dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel – prodziekan ds. studenckich na kierunku architektura,

dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK – prodziekan ds. studenckich na kierunku architektura krajobrazu;

Wydział Informatyki i Telekomunikacji (dziekan dr hab. inż. Paweł Pławiak prof. PK)

dr Marek Malinowski – prodziekan ds. współpracy,

dr inż. Daniel Grzonka – prodziekan ds. kształcenia;

Ponadto od 1 lutego powołanie otrzymał dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (dziekan dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK:

dr inż. Bartosz Rozegnał – prodziekan ds. studenckich,

dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK – prodziekan ds. kształcenia,

dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK – prodziekan ds. organizacyjnych i współpracy z przemysłem,

dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK – prodziekan ds. nauki;

Wydział Inżynierii Lądowej (dziekan – prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata):

dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK

dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK

dr inż. Aleksandra Faron

dr inż. Marcin Tekieli;

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki (dziekan – dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK)  

dr hab. Ewa Gondek, prof. PK – prodziekan ds. organizacyjnych,

dr inż. Dariusz Mierzwiński – prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

dr inż. Marek Nykiel – prodziekan ds. studenckich;

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK):

dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK – prodziekan ds. nauki i kształcenia na kierunku energetyka,

dr inż. Piotr Beńko – prodziekan ds. studenckich oraz kształcenia na kierunkach inżynieria środowiska i odnawialne źródła energii,

dr inż. Jarosław Müller – prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i kształcenia na kierunkach międzywydziałowych oraz kierunku inżynieria i gospodarka wodna;

Ponadto od 1 lutego powołanie na prodziekana otrzymała dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (dziekan dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK):

dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK – prodziekan ds. organizacyjnych,

dr inż. Piotr Suryło – prodziekan ds. studenckich,

dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK – prodziekan ds. nauki,

dr hab. inż. Katarzyna Matras–Postołek, prof. PK – prodziekan ds. ewaluacji i współpracy z zagranicą;

Wydział Mechaniczny (dziekan prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek):

dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK – prodziekan ds. nauki,

dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK – prodziekan ds. organizacyjnych,

dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK – prodziekan ds. współpracy,

dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK – prodziekan ds. studenckich.

Więcej o nowych władzach dziekańskich na PKTUTAJ