Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Aktualności

Poszukiwani naukowcy z PK chętni do pełnienia funkcji opiekunów naukowych

Centrum Ttransferu Technologii PK do 15 czerwca 2021 r. zbiera oferty potencjalnych opiekunów naukowych PK. Poszukiwani są naukowcy zainteresowani przyjęciem do swoich zespołów postdoców, obecnie pracujących za granicą. Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza (Politechnika Krakowska Hosting Offer) można przesyłać na adres: rpk@transfer.edu.pl Link do formularza (w j. angielskim) znajduje się na stronie Centrum Transferu Technologii PK.…
Przeczytaj więcej

Politechnika energooszczędna i bardziej zielona

Zespół ds. Ekoinnowacji powołano na Politechnice Krakowskiej. To pierwsze takie gremium na PK. Będzie inspirować i koordynować ogólnouczelniane inicjatywy proekologiczne, związane m.in. z ochroną środowiska i klimatu, wspieraniem zrównoważonego rozwoju PK i redukcji negatywnego oddziaływania uczelni na środowisko. Zespołowi ds. ekoinnowacji przewodniczy prorektor ds. ogólnych PK dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK. Pracować…
Przeczytaj więcej

O „jaskółkach” normalności na PK w kwietniowej „Naszej Politechnice”

O planach na Święto Szkoły, kończących się pracach nas Strategią Rozwoju Politechniki Krakowskiej na latach 2021-2026, wzmocnieniach pionu technicznego uczelni oraz przygotowaniach do rekrutacji i nowego roku akademickiego – informuje społeczność rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz na łamach kwietniowego wydania miesięcznika „Nasza Politechnika”. – Mam nadzieję, że dla społeczności Politechniki Krakowskiej jedną z pierwszych jaskółek…
Przeczytaj więcej

Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej – nowa jakość w kształceniu inżynierów

32 kierunki studiów I stopnia zaoferuje w roku akademickim 2021/2022 Politechnika Krakowska. Na wielu pojawią się nowości w programach i formule kształcenia. Tak będzie m.in. na trzech politechnicznych kierunkach studiów związanych z transportem. Unowocześnieniu edukacji na nich służy powołanie Szkoły Transportu Politechniki Krakowskiej. Trwają intensywne prace nad stworzeniem Szkoły Budownictwa i Architektury PK – z…
Przeczytaj więcej

Politechnika Krakowska wśród założycieli Krakow Universities Network

11 krakowskich uczelni  powołało Krakow Universities Network/Sieć Uniwersytetów Krakowskich. Celem porozumienia jest promowanie oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich szkół wyższych w obszarze współpracy międzynarodowej, wypracowanie modelu współpracy Sieci Uniwersytetów Krakowskich z zagranicznymi partnerami oraz budowanie marki polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej. Sygnatariusze porozumienia powołującego KUN to: Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w…
Przeczytaj więcej

25 liderów naukowych PK z premią finansową w 2021 roku

25 liderów naukowych Politechniki Krakowskiej otrzyma w 2021 roku dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1500 zł miesięcznie. Na każdym wydziale PK wyróżniono w ten sposób naukowców o ponadprzeciętnych osiągnięciach, które przyczyniają się do wzmocnienia pozycji PK w ewaluacji dyscyplin naukowych. Program wspierania finansowego liderów naukowych Politechniki Krakowskiej został zapoczątkowany w ubiegłej kadencji władz PK i zgodnie…
Przeczytaj więcej

Do 31 marca pracownicy PK przypisują dyscypliny do osiągnięć naukowych

Ukazało się zarządzenie Rektora PK w sprawie oświadczeń o upoważnieniu Politechniki Krakowskiej do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji. Wprowadzono wzór oświadczenia, a także obowiązek przypisania dyscypliny do poszczególnych osiągnięć naukowych wykazywanych na potrzeby ewaluacji, którego należy dokonać na stronie Bibliografii Publikacji Pracowników PK po zalogowaniu się na swoje konto w bazie BPP. Wyboru dyscypliny…
Przeczytaj więcej

„Dla młodych czas pandemii jest szczególnie trudny. Bądźmy czujni na ich problemy”

O szczególną troskę, uwagę i życzliwość dla studentów, zmęczonych pandemią, na progu nowego semestru roku akademickiego zaapelował rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Refleksje nad minionym rokiem ekstremalnie trudnych wyzwań przedstawił na łamach miesięcznika „Nasza Politechnika”. – Rok, który minął od wybuchu pandemii, to był niezwykle trudny czas, pełen wyrzeczeń i ograniczeń, lęku o bezpieczeństwo własne…
Przeczytaj więcej

Nowy Regulamin Organizacyjny Politechniki Krakowskiej

Od 1 marca 2021 r. obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny Politechniki Krakowskiej. Został wprowadzony zarządzeniem rektora, wcześniej pozytywnie zaopiniowany m.in. przez Radę Uczelni.  Regulamin Organizacyjny PK to jeden z najważniejszych dokumentów wewnętrznych uczelni, których przyjęcie wynika z wymagań Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutu PK. Prace nad Regulaminem – na zlecenie rektora PK…
Przeczytaj więcej

Komunikaty Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych

Minister Edukacji i Nauki opublikował wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, które będą m.in. podstawą najbliższej ewaluacji dyscyplin naukowych. Swoje decyzje przedstawił w dwóch komunikatach z lutego 2021 r. Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – komunikat z 9 lutego 2021 r. Minister Edukacji i Nauki, na…
Przeczytaj więcej