Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Aktualności

Rektor PK w wywiadzie dla „Naszej Politechniki”: Najważniejsza jest ewaluacja

Dziś najważniejsza jest ewaluacja, zapowiedziana na rok 2022. Politechnika Krakowska będzie ewaluowana w ośmiu dyscyplinach wiodących, przypisanych do ośmiu wydziałów. Na jakim etapie jest nasza uczelnia? Widać duży postęp – mówi przed inauguracją nowego roku akademickiego rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz w wywiadzie dla „Naszej Politechniki”. W wywiadzie pt. „Doświadczenia czasu pandemii” prof. dr. hab.…
Przeczytaj więcej

Sprawozdanie rektora PK z działalności uczelni w 2020 r. przyjęte przez Senat PK

Podczas posiedzenia Senatu we wrześniu 2021 r. rektor prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił „Sprawozdanie z działalności uczelni w 2020 r.” obejmujące okres urzędowania dwóch rektorów – prof. Jana Kaziora i prof. Andrzeja Białkiewicza. – Sprawozdanie prezentuje działalność uczelni w niezwykłym czasie. Nigdy wcześniej w ponad 75-letniej historii nasza społeczność nie musiała zmierzyć się z tak trudnymi…
Przeczytaj więcej

Przyjęto „Strategię Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2025”

Kształcenie, badania naukowe, zarządzanie i organizacja, współpraca z otoczeniem – to obszary, w których realizowana będzie przyjęta przez Senat PK w czerwcu 2021 r., nowa „Strategia rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-205”. Dokument, po konsultacjach społeczności PK i pozytywnej opinii Rady Uczelni, przedstawił rektor prof. Andrzej Białkiewicz. Jako priorytetowe, długoterminowe cele strategiczne wskazano w nim:…
Przeczytaj więcej

Projekt Strategii rozwoju PK w konsultacjach społeczności uczelni

Rektor prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił Senatowi PK podczas majowego posiedzenia projekt „Strategii rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026”. Dokument został przekazany do konsultacji społeczności PK. Potrwają do 9 czerwca. Projekt strategii jest efektem prac specjalnie powołanej w listopadzie 2020 r. komisji rektorskiej. – Dla zainicjowania prac zespołu określiłem misję, wizję i cele strategiczne, które będziemy…
Przeczytaj więcej

Poszukiwani naukowcy z PK chętni do pełnienia funkcji opiekunów naukowych

Centrum Ttransferu Technologii PK do 15 czerwca 2021 r. zbiera oferty potencjalnych opiekunów naukowych PK. Poszukiwani są naukowcy zainteresowani przyjęciem do swoich zespołów postdoców, obecnie pracujących za granicą. Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza (Politechnika Krakowska Hosting Offer) można przesyłać na adres: rpk@transfer.edu.pl Link do formularza (w j. angielskim) znajduje się na stronie Centrum Transferu Technologii PK.…
Przeczytaj więcej

Politechnika energooszczędna i bardziej zielona

Zespół ds. Ekoinnowacji powołano na Politechnice Krakowskiej. To pierwsze takie gremium na PK. Będzie inspirować i koordynować ogólnouczelniane inicjatywy proekologiczne, związane m.in. z ochroną środowiska i klimatu, wspieraniem zrównoważonego rozwoju PK i redukcji negatywnego oddziaływania uczelni na środowisko. Zespołowi ds. ekoinnowacji przewodniczy prorektor ds. ogólnych PK dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK. Pracować…
Przeczytaj więcej

O „jaskółkach” normalności na PK w kwietniowej „Naszej Politechnice”

O planach na Święto Szkoły, kończących się pracach nas Strategią Rozwoju Politechniki Krakowskiej na latach 2021-2026, wzmocnieniach pionu technicznego uczelni oraz przygotowaniach do rekrutacji i nowego roku akademickiego – informuje społeczność rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz na łamach kwietniowego wydania miesięcznika „Nasza Politechnika”. – Mam nadzieję, że dla społeczności Politechniki Krakowskiej jedną z pierwszych jaskółek…
Przeczytaj więcej

Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej – nowa jakość w kształceniu inżynierów

32 kierunki studiów I stopnia zaoferuje w roku akademickim 2021/2022 Politechnika Krakowska. Na wielu pojawią się nowości w programach i formule kształcenia. Tak będzie m.in. na trzech politechnicznych kierunkach studiów związanych z transportem. Unowocześnieniu edukacji na nich służy powołanie Szkoły Transportu Politechniki Krakowskiej. Trwają intensywne prace nad stworzeniem Szkoły Budownictwa i Architektury PK – z…
Przeczytaj więcej

Politechnika Krakowska wśród założycieli Krakow Universities Network

11 krakowskich uczelni  powołało Krakow Universities Network/Sieć Uniwersytetów Krakowskich. Celem porozumienia jest promowanie oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich szkół wyższych w obszarze współpracy międzynarodowej, wypracowanie modelu współpracy Sieci Uniwersytetów Krakowskich z zagranicznymi partnerami oraz budowanie marki polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej. Sygnatariusze porozumienia powołującego KUN to: Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w…
Przeczytaj więcej

25 liderów naukowych PK z premią finansową w 2021 roku

25 liderów naukowych Politechniki Krakowskiej otrzyma w 2021 roku dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1500 zł miesięcznie. Na każdym wydziale PK wyróżniono w ten sposób naukowców o ponadprzeciętnych osiągnięciach, które przyczyniają się do wzmocnienia pozycji PK w ewaluacji dyscyplin naukowych. Program wspierania finansowego liderów naukowych Politechniki Krakowskiej został zapoczątkowany w ubiegłej kadencji władz PK i zgodnie…
Przeczytaj więcej