Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Sprawozdanie rektora PK z działalności uczelni w 2020 r. przyjęte przez Senat PK

Sprawozdanie rektora PK z działalności uczelni w 2020 r. przyjęte przez Senat PK

Podczas posiedzenia Senatu we wrześniu 2021 r. rektor prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił „Sprawozdanie z działalności uczelni w 2020 r.” obejmujące okres urzędowania dwóch rektorów – prof. Jana Kaziora i prof. Andrzeja Białkiewicza. – Sprawozdanie prezentuje działalność uczelni w niezwykłym czasie. Nigdy wcześniej w ponad 75-letniej historii nasza społeczność nie musiała zmierzyć się z tak trudnymi i nieprzewidywalnymi wyzwaniami, jakie postawiła przed nami pandemia koronawirusa – podkreślili rektorzy we wstępie do dokumentu.

Jak przypomnieli, w marcu 2020 r., dosłownie z dnia na dzień – w trosce o życie i zdrowie studentów oraz pracowników – trzeba było chwilowo zawiesić stacjonarną działalność uczelni – zarówno badawczą, jak i dydaktyczną. Przez kolejne miesiące praca i kształcenie odbywały się głównie zdalnie i były obwarowane wieloma ograniczeniami, wynikającymi z przepisów krajowych i wewnętrznych. Pandemia od wszystkich członków społeczności wymagała wielkiej odpowiedzialności, często ponadwymiarowej pracy i podejmowania całkowicie nowych zadań. Nawet w tych skrajnie trudnych warunkach Politechnika działała i to nie tylko dla dobra swojej społeczności. Wraz z wybuchem pandemii pracownicy i studenci zaangażowali się w liczne akcje pomocowe, dedykowane m.in. szpitalom i medykom, sprawującym opiekę nad chorymi, pacjentom oraz podopiecznym ośrodków opiekuńczych dla dzieci i dorosłych. Rozmach i różnorodność charytatywnych inicjatyw naszych pracowników i studentów budziły wdzięczność, szacunek i podziw. W mediach regionalnych i krajowych z uznaniem informowano o bezinteresownej, politechnicznej pomocy. I te doświadczenia zostaną w naszej pamięci razem z tymi, dokumentującymi ogrom trudności, które przyniósł 2020 rok.

W sprawozdaniu przypomniano, że w krótkim czasie trzeba było przeorganizować pracę uczelni – stworzyć prawne i techniczne warunki do zdalnego kształcenia, egzaminowania, rekrutacji na studia, bezpiecznego przebywania w budynkach PK i domach studenckich, a także świadczenia pracy, zarządzania uczelnią, a nawet przeprowadzenia – przy znacznych obostrzeniach – wyborów nowych władz rektorskich i dziekańskich PK. Ograniczeniu uległy naukowe i studenckie kontakty międzynarodowe, trzeba było zawiesić wyjazdy zagraniczne, odwołać konferencje i sympozja naukowe, imprezy kulturalne i sportowe. Zaplanowany na maj 2020 r. jubileusz 75-lecia PK (z galą w Teatrze im. J. Słowackiego i koncertem w klubie Kwadrat) trzeba było całkowicie odwołać. Nie odbyły się też Rajd Politechniki, Bieg Kościuszkowski, Czyżynalia, Narciarskie Mistrzostwa PK i wiele innych wydarzeń. Dzień otwarty uczelni i kampanię promującą rekrutację trzeba było całkowicie przenieść do przestrzeni wirtualnej. Jednak opóźniona przez pandemię rekrutacja letnia, przyniosła dobre efekty.

Pandemia miała wpływ na działalność wszystkich politechnicznych jednostek i odcisnęła swoje piętno na każdym obszarze działalności uczelni, widać to także w danych sprawozdawczych przedstawionego Senatowi PK dokumentu, – Ale – paradoksalnie – przyniosła też korzyści, których nie sposób nie docenić – zaznaczyli rektorzy Andrzej Białkiewicz i Jan Kazior: „Politechnika jest bogatsza o sprawdzone w boju przyjaźnie – bliższą współpracę z ośrodkami medycznymi, przedsiębiorcami, którzy wspierali nasze akcje pomocowe, społecznościami innych uczelni. Dokonaliśmy szybszych inwestycji m.in. w obszarze informatyzacji uczelni i cyberzabezpieczeń, e-learningu (m.in. dzięki przyśpieszonemu rozwojowi Centrum e-Edukacji PK), elektronicznej obsługi studentów, odważniej wykorzystujemy elektroniczne narzędzia komunikacji w działalności organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej. M.in. dzięki temu normalnie mogły toczyć się
prace Senatu PK, proces wyborów nowych władz rektorskich, dziekańskich i członków Rady Uczelni. Bez opóźnień prowadzone były prace nad najważniejszymi aktami prawa wewnętrznego: Statutem PK, Strategią rozwoju PK, Regulaminem organizacyjnym, wcześniej Regulaminem wynagradzania pracowników PK. W końcu roku sprawnie przeprowadziliśmy proces podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PK, ustaliliśmy też zasady finansowe wspierania wyróżniających się naukowych liderów. Trudny czas zwrócił naszą szczególną uwagę na potrzeby socjalne studentów. Zdecydowaliśmy o rozszerzeniu dla nich pakietu pomocy finansowej, w tym roku akademickim uczelnia podniosła wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów, stworzyła też własny fundusz stypendialny, z którego funduje nowe stypendia dla aktywnych naukowo studentów. Mimo ogromu pandemicznych trudności udało się rozpocząć realizację strategicznych projektów inwestycyjnych PK.”

Podczas posiedzenia Senatu omówione zostały najważniejsze zagadnienia zawarte w tym – bogatym w treści – dokumencie. Sprawozdanie powstało w oparciu o materiały dostarczone przez jednostki i piony administracji centralnej, obejmuje wszystkie aspekty działalności uczelni. Rektor podkreślił znaczenie wszystkich członków społeczności akademickiej PK dla jej właściwego funkcjonowania, a szczególne podziękowania skierował do swojego poprzednika prof. Jana Kaziora.

Po przyjęciu przez Senat dokument został udostępniony dla pracowników w SIP PK