Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej – nowa jakość w kształceniu inżynierów

Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej – nowa jakość w kształceniu inżynierów

32 kierunki studiów I stopnia zaoferuje w roku akademickim 2021/2022 Politechnika Krakowska. Na wielu pojawią się nowości w programach i formule kształcenia. Tak będzie m.in. na trzech politechnicznych kierunkach studiów związanych z transportem. Unowocześnieniu edukacji na nich służy powołanie Szkoły Transportu Politechniki Krakowskiej. Trwają intensywne prace nad stworzeniem Szkoły Budownictwa i Architektury PK – z jej potencjału skorzystają studenci tych sztandarowych dla krakowskiej uczelni kierunków studiów.

Szkoła Transportu PK – połączenie sił WM i WIL

– Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej jest nowoczesną, międzywydziałową i unikatową w skali kraju inicjatywą Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Powołując Szkołę Transportu odpowiadamy na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora transportu i idące za nimi zapotrzebowanie na wszechstronnie wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży – mówi dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego (WM) PK. Ta jednostka wspólnie z Katedrą Pojazdów Samochodowych WM oraz jednostkami Wydziału Inżynierii Lądowej – Katedrą Systemów Transportowych i Katedrą Dróg Kolei i Inżynierii Ruchu tworzą strukturę Szkoły Transportu PK. Obejmie ona studentów 3 kierunków (transport na WIL, środki transportu i logistyka oraz pojazdy samochodowe na WM) oraz kilkunastu specjalności na I i II stopniu studiów. Kandydaci na studia będą się rekrutować na wybrany kierunek na danym wydziale, a w trakcie studiów – poza zajęciami ze swojego programu kształcenia – będą mogli  uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, projektach, szkoleniach, kursach (np. doskonalenia zawodowego czy oprogramowania inżynierskiego), organizowanych na obu wydziałach.  – Łączymy kompetencje świetnie wykwalifikowanej kadry wykładowców i praktyków branży transportowej oraz zaplecze badawczo-dydaktyczne obu wydziałów, by dać naszym studentom jeszcze więcej możliwości rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności związanych ze wszystkimi obszarami działalności w branży transportowej – od infrastruktury transportowej,  przez kwestie środków transportu i logistyki aż do planowania i zarządzania systemami transportowymi – tłumaczy ideę prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej.

Jak podkreślą inicjatorzy przedsięwzięcia, Szkoła Transportu PK to dla przyszłych inżynierów także szansa na podążanie bardziej zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, modyfikowaną w miarę zdobywania wiedzy na kolejnych latach studiów. To ważne, bo młody człowiek, który trafia na uczelnię techniczną po maturze, może nie mieć jeszcze szczegółowo sprecyzowanych zainteresowań zawodowych. Często dopiero w trakcie studiów odkrywa co go najbardziej interesuje, a wtedy taka oferta, jaką zaproponuje Szkoła Transportu, pozwoli mu elastycznie dobierać zajęcia i rozwijać inżynierskie umiejętności.  

Będzie też Szkoła Budownictwa i Architektury

Na Politechnice Krakowskiej trwają przygotowania do podobnej ewolucji kształcenia także na innych sztandarowych kierunkach uczelni, tym razem w ramach Szkoły Budownictwa i Architektury. Nad jej powołaniem pracują Wydział Inżynierii Lądowej i  Wydział Architektury. Dziekan WIL prof. Andrzej Szarata podkreśla: – Politechnika Krakowska słynie z kształcenia najlepszych w Polsce inżynierów budownictwa i architektów. Szkoła Budownictwa i Architektury PK da naszym absolwentom jeszcze większe kompetencje, a więc i mocniejsze  atuty na rynku pracy.

Wstępną koncepcję szkoły przedstawiła na kwietniowym posiedzeniu Senatu PK dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak.  Jak podkreśliła, szkoła obejmująca kształcenie na kierunkach architektura i budownictwo, zwiększy potencjał dydaktyczny obu wydziałów, ale też wpłynie na usprawnienie interdyscyplinarnego kształcenia. – Chcielibyśmy, aby Szkoła Budownictwa i Architektury umożliwiła m.in. wzajemne uznawanie ocen, integrację zajęć projektowych i poświęconych nowoczesnym technologiom projektowania i budowania, ale też przyczyniła się do wzmocnienia współpracy studenckiej w ramach wspólnych kół naukowych, warsztatów czy szkoły letniej – wymienia Magdalena Kozień-Woźniak.

Interdyscyplinarne kształcenie – także we współpracy  z firmami

W ostatnich latach na Politechnice Krakowskiej zwiększyła się liczba kierunków studiów o interdyscyplinarnym charakterze. Są prowadzone we współpracy kilku wydziałów uczelni (gospodarka przestrzenna czy inżynieria czystego powietrza), w kooperacji z innymi szkołami wyższymi – jak inżynieria wzornictwa przemysłowego we współpracy PK z krakowską Akademią Sztuk Pięknych czy wreszcie przy udziale lub pod patronatem biznesowych liderów z otoczenia gospodarczego. Kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki prowadzi we współpracy z Krakowskim Holdingiem Komunalnym, automatyce i robotyce na Wydziale Mechanicznym patronuje firma Astor, infotronikę na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz inżynierię materiałową na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki objęła patronatem firma ABB, na specjalności inżynieria pojazdów szynowych WM kształci wspólnie ze spółką NEWAG i innymi przedsiębiorstwami z branży kolejowej. – Ten trend w kształceniu będziemy rozwijać, bo takie są wymagania wobec nowoczesnych inżynierów. Muszą mieć uniwersalny zasób wiedzy i umiejętności, by byli w stanie kreatywnie i elastycznie odpowiadać na potrzeby błyskawicznie zmieniającego się świata – zapowiada rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.