Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

O „jaskółkach” normalności na PK w kwietniowej „Naszej Politechnice”

O „jaskółkach” normalności na PK w kwietniowej „Naszej Politechnice”

O planach na Święto Szkoły, kończących się pracach nas Strategią Rozwoju Politechniki Krakowskiej na latach 2021-2026, wzmocnieniach pionu technicznego uczelni oraz przygotowaniach do rekrutacji i nowego roku akademickiego – informuje społeczność rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz na łamach kwietniowego wydania miesięcznika „Nasza Politechnika”.

Mam nadzieję, że dla społeczności Politechniki Krakowskiej jedną z pierwszych jaskółek powrotu do normalności będzie majowe Święto Szkoły. Rok temu musieliśmy je odwołać. W tym roku postanowiliśmy, że – mimo wszystkich trudności – 12 maja postaramy się uczcić święto Politechniki w najlepszy z możliwych sposobów – zapowiada w Słowie Rektora prof. Andrzej Białkiewicz. – Nie będzie to jeszcze takie Święto Szkoły, jakie wszyscy chcielibyśmy znów przeżywać – z pełną osobistą obecnością i bliskimi spotkaniami członków społeczności PK, ale jednak postaramy się przywołać chociaż część emocji, które dają nam poczucie bycia wspólnotą. W planach uroczystości, która ma być transmitowana online, jest uhonorowanie pracowników PK, nagrodzonych odznaczeniami państwowymi i uczelnianymi, wykład akademicki i premiera filmu o jednej z najdłuższych i najciekawszych tradycji politechnicznych – Rajdzie PK.

Prof. Andrzej Białkiewicz informuje też o mocno zaawansowanych pracach nad Strategią Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026, którą przygotowuje komisja pod jego przewodnictwem. Wstępny projekt strategii został już przedstawiony Radzie Uczelni, ma być też poddany audytowi zewnętrznej firmy konsultingowej, następnie przedstawiony Senatowi PK i za jego pośrednictwem przekazany do konsultacji całej społeczności uczelni. – Mam nadzieję, że w czerwcu będzie możliwe poddanie ostatecznej wersji dokumentu pod głosowanie Senatu PK – zapowiada rektor, przedstawiając w „NP” zarys dokumentu i oceniając: – Plan rozwoju uczelni, który wyznaczy nowa strategia, jest ambitny, ale ma solidne podstawy. Sytuacja finansowa Politechniki jest dobra. Pomimo pandemii i obniżenia przychodów uczelni, głównie przychodów własnych poza subwencją, wynik finansowy za 2020 r. jest dodatni i wynosi 2,2 mln zł.

Rektor PK wyjaśnia też, że mając na względzie plany inwestycyjne uczelni władze uczelni podjęły działania wzmacniające pion techniczny administracji PK. W ramach Działu Inwestycji i Remontów PK utworzono Sekcję Przygotowania Inwestycji i Remontów, ogłoszono konkursy na stanowiska kierownika nowej sekcji oraz dyrektora technicznego PK.

Trwają też na PK przygotowania do rekrutacji na studia i związanych z nią działań promocyjnych. Procedury naboru kandydatów będą w zdecydowanej większości elektroniczne, część rekrutacji wystartuje wcześniej niż w ubiegłym roku i będzie przebiegała według nieco zmienionych zasad, dających większą swobodę działań wydziałowym komisjom rekrutacyjnym – przekazuje rektor PK. A jak będzie wyglądało kształcenie w nowym roku akademickim? – Mam nadzieję, że odbywać się już będzie stacjonarnie, w salach wykładowych i laboratoriach uczelni, a doświadczenia z kształcenia zdalnego wykorzystamy do wprowadzenia w metodyce kształcenia tych technik i narzędzi, który najlepiej się sprawdziły w trudnym czasie pandemii – odpowiada rektor Białkiewicz.

Słowo Rektora do społeczności PK w kwietniowym numerze Naszej Politechniki  

Fot. Facebook WA PK