Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Poszukiwani naukowcy z PK chętni do pełnienia funkcji opiekunów naukowych

Poszukiwani naukowcy z PK chętni do pełnienia funkcji opiekunów naukowych

Centrum Ttransferu Technologii PK do 15 czerwca 2021 r. zbiera oferty potencjalnych opiekunów naukowych PK. Poszukiwani są naukowcy zainteresowani przyjęciem do swoich zespołów postdoców, obecnie pracujących za granicą.

Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza (Politechnika Krakowska Hosting Offer) można przesyłać na adres: rpk@transfer.edu.pl

Link do formularza (w j. angielskim) znajduje się na stronie Centrum Transferu Technologii PK.

Zebrana oferta będzie promowana poprzez zamieszczenie w różnych bazach, które są przeszukiwane przez naukowców zainteresowanych realizacją projektu badawczego, odbyciem stażu itp.

– Obecnie jest bardzo dużo możliwości oferowanych przez polskie i zagraniczne instytucje, aby naukowcy realizowali projekty badawcze, odbywali staże na uczelniach w Polsce. Ważne, by Politechnika Krakowska tę szansę wykorzystała. Naukowcy pracujący obecnie zagranicą poszukują opiekunów zespołów naukowych, gdzie takie projekty mogą realizować, korzystając między innymi z wielu baz, na których chętne zespoły się promują – mówi Anna Armuła, kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego, działającego w ramach CTT PK.

Jest bardzo dużo ofert instytucji, które finansują tego typy projekty. Taki przegląd ofert został przygotowany na potrzeby szkolenia, które się odbyło 20 maja pt. „Oferta programów finansujących zatrudnienie naukowców. Powiększ i wzmocnij swój zespół badawczy”. Materiały ze szkolenia są dostępne pod LINK*

– Internacjonalizacja uczelni jest bardzo ważnym kierunkiem rozwoju. W ostatnim raporcie otrzymanym w ramach oceny wdrażania wyróżnienia HR Excellence in Research na naszej uczelni, eksperci Komisji Europejskiej ocenili, że jest to słabość PK.  Otworzenie się Politechniki Krakowskiej na zatrudnianie obcokrajowców do realizacji projektów może ten impas przełamać – zaznaczyła we wspomnianym raporcie Dorota Markiewicz Roszak z CTT PK.

* LINK do pobrania materiałów: https://mckpk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/irena_sliwinska_admin_pk_edu_pl/EjYkP0PbVP1Lll9e9T9iMy0BZSPGdHWFhJGD90NI8k2HvA?e=9nTTHe