Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Politechnika energooszczędna i bardziej zielona

Politechnika energooszczędna i bardziej zielona

Zespół ds. Ekoinnowacji powołano na Politechnice Krakowskiej. To pierwsze takie gremium na PK. Będzie inspirować i koordynować ogólnouczelniane inicjatywy proekologiczne, związane m.in. z ochroną środowiska i klimatu, wspieraniem zrównoważonego rozwoju PK i redukcji negatywnego oddziaływania uczelni na środowisko.

Zespołowi ds. ekoinnowacji przewodniczy prorektor ds. ogólnych PK dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK. Pracować w nim będą ponadto: dr Tomasz Jeleński, mgr Monika Firlej-Balik, mgr inż. Jakub Rudolf, inż. Anna Krzywoń. Zespół został powołany na okres do 31 grudnia 2022 r.

Wkrótce więcej szczegółów na temat działalności zespołu i proekologicznych inicjatyw PK, do których może się włączyć każdy pracownik i student uczelni.