Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Aktualności

Uczelnie mierzą się z wielkimi wyzwaniami

Na coraz poważniejsze wyzwania w działalności polskich uczelni zwraca uwagę rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz w majowym wydaniu „Naszej Politechniki”. – Po pandemii nadeszła wojna na wschodzie Europy i kryzys uchodźczy. Sytuacja geopolityczna potęguje  problem, z którym obecnie mierzy się całe polskie środowisko akademickie  – rosnących kosztów działalności szkół wyższych wobec znacznych wzrost cen mediów,…
Przeczytaj więcej

Zielony plan dla Politechniki Krakowskiej

„Politechnika 2100” – taką nazwę nosi koncepcja zagospodarowania terenów Politechniki Krakowskiej w Czyżynach, wpisująca się w wieloletnią perspektywę rozwoju uczelni. Koncepcja dla Czyżyn jest częścią długoterminowego „Zielonego Planu dla Politechniki”, czyli pomysłu na rozwój wszystkich kampusów uczelni, zaproponowanego w obecnej kadencji władz rektorskich. Jej ramowy kształt rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił podczas inauguracji roku…
Przeczytaj więcej

Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej na PK

Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej (CeWSA PK) powołano w maju na PK. Dbałość o oparte na wzajemnym szacunku relacje członków uczelnianej społeczności, profilaktyka i edukacja w obszarze psychospołecznych zagrożeń, a w razie potrzeb pomoc i wsparcie psychologiczne dla osób zgłaszających się o nie do CeWSA PK – to główne pola działań nowej jednostki pozawydziałowej.…
Przeczytaj więcej

„By przeciwstawić się złu, nie ma innej drogi niż dobro”

O świętowaniu (z taktem i skromnością) w czasie wojny, pomaganiu Ukrainie, wzmacnianiu współpracy z partnerami z otoczenia gospodarczego oraz intensywnych aktywnościach wewnątrz uczelni – pisze rektor prof. Andrzej Białkiewicz do społeczności uczelni w kwietniowym numerze „Naszej Politechniki”. W Słowie Rektora prof. Białkiewicz przekazuje: „Przed nami majowe Święto Szkoły na Politechnice Krakowskiej. Kontynuujemy tradycję świętowania,  ale…
Przeczytaj więcej

PK wstrzymuje kontakty z Rosją i jej naukowcami

Senat Politechniki Krakowskiej na nadzwyczajnym posiedzeniu w dn. 16 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą, zaprzestaniu współpracy z Federacją Rosyjską i wstrzymaniu kontaktów z rosyjskimi naukowcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi. Senat i rektor PK zadeklarowali w uchwale pomoc studentom, doktorantom i pracownikom z Ukrainy oraz ich rodzinom. Uchwała Senatu Politechniki…
Przeczytaj więcej

List Rektora PK do Narodu Ukraińskiego

24 lutego 2022 r., w dniu agresji Rosji na Ukrainę, rektor Politechniki Krakowskiej prpf. Andrzej Białkiewicz wystosował list do Narodu Ukraińskiego, wyrażając solidarność z nim całej społeczności PK. Drodzy Ukraińscy Przyjaciele!Tej nocy Federacja Rosyjska dokonała otwartego aktu agresji na Ukrainę. Ta brutalna, niczym nieusprawiedliwiona inwazja budzi w nas wielki niepokój. Społeczność Politechniki Krakowskiej pragnie wyrazić…
Przeczytaj więcej

O priorytetach w pandemii i ewaluacyjnych refleksjach

O działaniu uczelni w kolejnej fali pandemii oraz pierwszych wnioskach z kończącego się ewaluacyjnego maratonu pisze  do społeczności PK rektor prof. Andrzej Białkiewicz na łamach styczniowej „Naszej Politechniki”. – Priorytetem dla władz uczelni i wydziałów jest cały czas bezpieczeństwo zdrowotne studentów i pracowników – podkreśla rektor PK. „Chcieliśmy wrócić do w pełni  stacjonarnych form zajęć…
Przeczytaj więcej

Na PK wprowadzono politykę zapewniania dostępności

Na Politechnice Krakowskiej wprowadzono Politykę zapewniania dostępności. Założono w niej, że PK dąży do zapewnienia wszystkim osobom, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami, dostępności wszystkich swoich zasobów i usług oraz warunków do pełnego uczestnictwa w życiu uczelni i społeczności akademickiej.  Polityka zapewnienia dostępności, jest dokumentem określającym działania dotyczące eliminowania barier, ograniczeń oraz przeszkód związanych z…
Przeczytaj więcej

Reprezentanci PK w prestiżowych gremiach eksperckich

Dr Tomasz Jeleński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej,  Jakub Zielonka, doktorat Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej i prof. Sebastian Skoczypiec zostali powołani do prestiżowych gremiów eksperckich. Dr Tomasz Jeleński ekspertem ds. klimatu i przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Dr Tomasz Jeleński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, został powołany do nowoutworzonej Komisji Ekspertów ds. Klimatu…
Przeczytaj więcej

Horyzontalny Punkt Kontaktowy będzie działał na PK

NCBR rozstrzygnęło I nabór na Horyzontalne Punkty Kontaktowe (HPK). Będą one wspierać uczestnictwo polskich podmiotów w PR UE Horyzont Europa w zakresie aspektów horyzontalnych. HPK, jako samodzielne podmioty lub w zaproponowanych konsorcjach, działać będą w 6 makroregionach Polski. Zwycięzcami naboru są wnioskodawcy, których wnioski po ocenie merytorycznej otrzymały największą liczbę punktów spośród wniosków złożonych w…
Przeczytaj więcej