Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

„By przeciwstawić się złu, nie ma innej drogi niż dobro”

„By przeciwstawić się złu, nie ma innej drogi niż dobro”

O świętowaniu (z taktem i skromnością) w czasie wojny, pomaganiu Ukrainie, wzmacnianiu współpracy z partnerami z otoczenia gospodarczego oraz intensywnych aktywnościach wewnątrz uczelni – pisze rektor prof. Andrzej Białkiewicz do społeczności uczelni w kwietniowym numerze „Naszej Politechniki”.

W Słowie Rektora prof. Białkiewicz przekazuje:

„Przed nami majowe Święto Szkoły na Politechnice Krakowskiej. Kontynuujemy tradycję świętowania,  ale z taktem i skromnością, należnym okolicznościom, w których znalazł się świat w obliczu wojny wywołanej przez Rosję i jej atak na Ukrainę. Po pandemicznej przerwie wracają tradycje politechniczne – Rajd Politechniki Krakowskiej, Juwenalia, konkurs wiedzy „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” i inne. Celebrujemy akademickie wartości i tradycje w przekonaniu są ważną częścią cywilizacji, wystawionej teraz na próbę w tak nieludzki sposób.

(…) Wracamy już w pełnym zakresie do stacjonarnej aktywności akademickiej (czerpiąc o tyle z doświadczeń pandemii, że szerzej korzystamy z narzędzi i technologii, służących choćby zdalnej komunikacji). W ostatnim czasie podjęliśmy m.in. inicjatywy służące zacieśnieniu współpracy z partnerami z otoczenia gospodarczego. Gościliśmy przedstawicieli koncernu Toyota:  Tomoo Nishino – Head of European Governmental Affairs, Chrisa O’Keefe – Head of London Office Toyota Motor Europe oraz Mikołaja Jeżaka z Toyota Motor Poland. Jednym z tematów spotkania była współpraca przy organizacji Światowego Kongresu SAE (Society Automotive Engineering) w Krakowie oraz omówienie innych wspólnych inicjatyw – badawczych i dydaktycznych. Wspólpraca z takiej klasy partnerem jak światowy lider branży motoryzacyjnej przynosi korzyści nie tylko pracownikom, ale też studentom, którzy mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu partnera, a także wykładów i warsztatów, prowadzonych przez praktyków firmy. Za owocne rozwijanie współpracy z Toyotą dziękuję szczególnie władzom i pracownikom Wydziału Mechanicznego z dziekanem prof. Jerzym Sładkiem i prof.  Markiem Brzeżańskim na czele.

W ostatnim czasie podpisaliśmy też porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie. Otwiera bardzo obiecujące perspektywy współpracy w obszarach naukowo-badawczym, technologicznym oraz edukacyjnym. Porozumienie rozszerza pola dotychczasowej kooperacji PK i MPK, stwarza też nowe możliwości dla studentów i doktorantów uczelni oraz kadr MPK, m.in. przez wzbogacenie programu praktyk, stażów i wizyt studialnych oraz realizację doktoratów wdrożeniowych w Szkole Doktorskiej PK. W przedsięwzięcia o charakterze badawczo-rozwojowym, dotyczące choćby wykorzystania pojazdów autonomicznych w transporcie miejskim czy zasilania wodorem taboru komunikacji zbiorowej, mogą się zaangażować naukowcy kilku wydziałów i nasze interdyscyplinarne zespoły badawcze.

(…) Wiele dzieje się także wewnątrz uczelni. Intensyfikujemy działania, dotyczące „Zielonego Planu dla Politechniki”, przedstawionego społeczności uczelni w październiku podczas inauguracji roku akademickiego. Chodzi m.in. o rewitalizację kampusów uczelni, prezentację planu dla Czyżyn pn. „Politechnika 2100” oraz szeroki program inicjatyw proekologicznych, które Politechnika Krakowska realizuje lub będzie realizować, poważnie traktując swoją odpowiedzialność za ochronę środowiska i klimatu. Chcemy nie tylko kształcić świadomych inżynierów, służyć wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów  w rozwiązywaniu problemów, które niosą zmiany  klimatu, ale też na swoim przykładzie pokazywać dobre praktyki. Dużo już robimy w kwestiach energooszczędności, obniżania zużycia energii, dywersyfikowania źródeł energii ze zwiększaniem udziału tych pochodzących  z OZE, będziemy te działania intensyfikować. Rozpoczęliśmy też realizację projektu retencji wód opadowych na głównym kampusie PK z wykorzystaniem jej do nawadniania zieleni. (…)

Przyjazna Politechnika to też projekt działań, służących poprawie warunków pracy i studiowania na PK. W tym m.in. celu przeprowadzona została ankieta badania opinii społeczności akademickiej PK na temat funkcjonowania uczelni. Raport z niej został przedstawiony podczas ostatniego posiedzenia senatu, m.in. w kontekście wprowadzenia na PK Planu Równości. Pracował nad nim zespół pod kierunkiem prorektora Marka Bauera, wytyczając szeroki program działań, w tym stałego monitorowania potrzeb pracowników, studentów i doktorantów, po to, by  wielopoziomowo wspierać rozwój zawodowy i osobisty członków naszej społeczności, dbać o nasze wzajemne relacje.

Na koniec chcę podziękować wszystkim członkom społeczności uczelni, którzy angażują się w inicjatywy pomocowe dla Ukrainy i jej obywateli – pracownikom i mieszkańcom Osiedla Studenckiego PK, zaangażowanym w tak ofiarną opiekę nad naszymi gośćmi z Ukrainy, osobom z PK, które goszczą uchodźców w swoich domach, wszystkim, które organizowali  lub włączyli się w zbiórki rzeczowe i finansowe prowadzone i na PK,  i w innych miejscach. Dziękuję pracownikom Działu Współpracy Międzynarodowej oraz dziekanom i pracownikom wydziałów, którzy teraz pracują z większą intensywnością, by dobrze rozeznać potrzeby i mądrze pomóc zwracającym się do nas studentom i naukowcom z Ukrainy. Dziękuję szczególnie za wysiłek, podjęty przez Wydział Inżynierii Lądowej, który w ekspresowym tempie przygotował ofertę kształcenia w j. ukraińskim już od nowego roku akademickiego. Ta solidarność jest ważna i niezwykle cenna. Nie ma innej drogi przeciwstawienia się niszczącej sile zła niż budująca moc dobra.”