Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Zielony plan dla Politechniki Krakowskiej

Zielony plan dla Politechniki Krakowskiej

„Politechnika 2100” – taką nazwę nosi koncepcja zagospodarowania terenów Politechniki Krakowskiej w Czyżynach, wpisująca się w wieloletnią perspektywę rozwoju uczelni. Koncepcja dla Czyżyn jest częścią długoterminowego „Zielonego Planu dla Politechniki”, czyli pomysłu na rozwój wszystkich kampusów uczelni, zaproponowanego w obecnej kadencji władz rektorskich.

Jej ramowy kształt rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022. Ostatnio została zaś szczegółowo zaprezentowana, m.in. Senatowi uczelni. Nad koncepcją „Politechnika 2100” pracował powołany przez niego zespół ekspercki pod przewodnictwem prorektora PK dr. hab. inż. arch. Tomasza Kapeckiego, prof. PK.

„Zielony Plan dla Politechniki” to zamierzenia dotyczące rewitalizacji wszystkich kampusów uczelni. Obejmują one:

  • kampus główny uczelni przy ul. Warszawskiej dla którego powstał w ostatnich latach kompleksowy projekt rewitalizacji zieleni, uzupełniony ostatnio o projekt nowego systemu jej nawadniania z wykorzystaniem deszczówki,
  • kampus przy ul. Podchorążych z „Ogrodami Łobzów”, czyli planem zagospodarowania otoczenia zabytkowego Pałacu w Łobzowie w formie parku (wkrótce Wydział Architektury PK wraz z krakowskim oddziałem SARP ma ogłosić konkurs na koncepcję zagospodarowania tego terenu),
  • kampus PK w Czyżynach dla którego została na PK opracowana koncepcja pod nazwą „Politechnika 2100”.

Politechnika 2100 – plan na dziesięciolecia

– Plan dla Czyżyn nazwaliśmy „Politechnika Krakowska 2100”, bo jest koncepcją długoterminowego rozwoju kampusu Politechniki w Czyżynach w perspektywie 20, 50, a może i 100 lat. To plan dla przyszłych władz uczelni i ich zamierzeń inwestycyjnych — by z rozwagą, w sposób uporządkowany i metodyczny zarządzały tą wyjątkową przestrzenią – przedstawiał koncepcję senatorom PK rektor prof. Andrzej Białkiewicz. – Aby kształcić nowocześnie i prowadzić badania na światowym poziomie, uczelnia musi inwestować w nowe budynki dydaktyczne, laboratoria, infrastrukturę służącą studentom. W Czyżynach widzimy możliwości realizacji takich planów w wieloletniej perspektywie. Jednocześnie proponujemy tu koncepcję parku kulturowego, z ogólnodostępnym ogrodem-parkiem w centralnej części kampusu PK, z miejscami do rekreacji, uprawiania aktywności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Widzimy nasze Czyżyny zielone i otwarte dla naszych studentów i pracowników oraz mieszkańców Krakowa – podkreślał rektor PK.

Nad koncepcją „Politechnika 2100” pracował zespół, kierowany przez prorektora ds. ogólnych dr. inż. Tomasza Kapeckiego, złożony z urbanistów, architektów, architektów krajobrazu, specjalistów zarządzania nieruchomościami, a także studentów PK. Pracowali w nim: prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK, dr inż. Marek Bauer, mgr inż. arch. Aleksandra Brach, mgr inż. arch. Klaudia Oleksy, mgr inż. Tomasz Dydek, mgr inż. arch. Tomasz Malec oraz Krzysztof Kusak.

W trosce o bogactwo historyczne i przyrodnicze

Efektem prac zespołu jest całościowa koncepcja zagospodarowania terenów Politechniki Krakowskiej w Czyżynach, obejmująca już istniejący kampus przy Wydziale Mechanicznym PK, a także tereny obecnie niezagospodarowane – poczynając od strony południowej przy al. Jana Pawła II i istniejących już budynków Wydziału Mechanicznego, a kończąc na ulicy Bora-Komorowskiego od strony północnej. Granicę strony wschodniej wyznacza ul. Stella-Sawickiego.

Ideę planu przedstawia prorektor PK prof. Tomasz Kapecki: – Plan „Politechnika 2100” jest wyważoną propozycją zachowania zielonego charakteru Czyżyn, a jednocześnie uwzględnia długoletnie plany rozwoju Politechniki w perspektywie wielu lat. Koncepcja, poprzez porządkowanie funkcji poszczególnych części terenu, wyznacza miejsca ewentualnej lokalizacji nowych inwestycji planowanych w pierwszej kolejności, drugiej i w następnych etapach. Przy przygotowywaniu koncepcji braliśmy pod uwagę bogactwo historyczne i przyrodnicze tego miejsca, tak aby w jak największym stopniu zachować jego unikatowy charakter – w otulinie pasa startowego nie jest planowana żadna zabudowa. 60 proc. powierzchni naszego kampusu mają stanowić tereny zielone, cały kampus pozostawiony będzie jako otwarty dla pracowników, studentów uczelni, mieszkańców dzielnicy i całego Krakowa.

Zabudowa wysoka, na którą mają składać się budynki dydaktyczne i laboratoryjne (m.in. tu mógłby się znaleźć pawilon dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki) przewidywana byłaby w południowo-wschodniej części kampusu, od ul. Stella-Sawickiego. Tu powstają już nowe laboratoria PK m.in. budowane jest Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Taka lokalizacja budynków o dużej kubaturze zapewniłaby kameralność terenom rekreacyjnym i sportowym, zlokalizowanym w części centralnej kampusu. Działałaby jak duży ekran akustyczny.

W centrum otwarty park i zieleń

Część rekreacyjna, zielona, umieszczona w centrum kampusu funkcjonować ma jako Park Centralny, otwarty i dostępny zarówno dla studentów i pracowników uczelni, jak i dla mieszkańców Czyżyn. Zawierać mogłaby m.in. infrastrukturę sportową (bieżnia, otwarte korty tenisowe), mały zbiornik wodny (o funkcji retencyjnej), ścieżkę pieszo-rowerową, budynek nowego klubu studenckiego „Kwadrat 2.0” ze sceną i widownią plenerową. – Obecny budynek klubu jest w nienajlepszym stanie, w dodatku usytuowany jest w części zamieszkałej osiedla. Odgłosy koncertów i wydarzeń klubowych mogą dochodzić do sąsiadów. Dlatego chcielibyśmy stworzyć nową siedzibę dla Kwadratu w centralnej części naszego kampusu, tak by nie generował hałasu dla obszarów zamieszkanych – wyjaśnia prorektor PK. Budynek starego Kwadratu mógłby służyć do cichej pracy pracowników i studentów PK, byłby przeznaczony na laboratoria i biura. W części zachodniej tej strefy możliwa byłaby zabudowa rozproszona o niskiej intensywności (pawilony z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną i badawczą).

Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych w Czyżynach Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych w Czyżynach

Obszar usytuowany na południe od pasa startowego to tereny zielone, z ewentualnie wkomponowaną tu rozproszoną zabudową o niskiej intensywności z przeznaczeniem na funkcje, np. takie jak modelarnia lotnicza dla młodzieży, przestrzenie dla seniorów czy miejsca spotkań sąsiedzkich. W północnej części – na obszarze między Osiedlem Akademickim a centrum COGITEON – koncepcja proponuje pozostawienie możliwości usytuowania tam 3 domów studenckich o wysokim standardzie, przy jednoczesnym zachowaniu większości tego terenu jako teren zielony.

Połączyć czyżyński potencjał

„Politechnika 2100” to projekt koncepcyjny, którego realizacja zależeć będzie od decyzji kolejnych władz i pokoleń społeczności PK oraz oczywiście pozyskiwania finansowania na kolejne cele rozwojowe uczelni. – Proponując koncepcję „Politechnika 2100” chcemy łączyć potencjał ekspertów PK z możliwościami innych współgospodarzy Czyżyn. Sąsiedztwo instytucji kultury i nauki sprzyja spojrzeniu na Czyżyny w spójny i całościowy sposób. Dlatego jesteśmy otwarci na wymianę opinii i współpracę ze wszystkimi – mieszkańcami, partnerami z obszaru kultury, nauki i biznesu — którzy podzielają naszą troskę o to, by przez szacunek dla bogactwa historycznego i przyrodniczego tego miejsca w jak największym stopniu zachować jego unikatowy charakter – podkreśla prorektor PK Tomasz Kapecki.

Koncepcja została już przedstawiona Senatowi uczelni oraz przedstawicielom sąsiednich instytucji, w tym Muzeum Lotnictwa Polskiego, z którym łączy PK umowa o współpracy. Rektor i prorektor PK przedstawili ją także przewodniczącej Rady Dzielnicy 14 Czyżyny Annie Moksie. W tym tygodniu będzie prezentowana radnym z Komisji Infrastruktury Komunalnej Dzielnicy 14 Czyżyny.