Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Uczelnie mierzą się z wielkimi wyzwaniami

Uczelnie mierzą się z wielkimi wyzwaniami

Na coraz poważniejsze wyzwania w działalności polskich uczelni zwraca uwagę rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz w majowym wydaniu „Naszej Politechniki”. – Po pandemii nadeszła wojna na wschodzie Europy i kryzys uchodźczy. Sytuacja geopolityczna potęguje  problem, z którym obecnie mierzy się całe polskie środowisko akademickie  – rosnących kosztów działalności szkół wyższych wobec znacznych wzrost cen mediów, usług, wydatków na inwestycje i remonty – pisze do społeczności PK.

Jak zaznacza, problem jest podejmowany na wielu środowiskowych forach, także przez członków Kolegium Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Kolegium Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. „KRASP, do którego należy także Politechnika Krakowska,  przeprowadził w ostatnim czasie ankietę wśród uczelni członkowskich, badając m.in. wpływ ostatnich podwyżek cen na stan budżetów uczelni i ich pracowników. Ogłosił po niej, że suma zwiększonego obciążenia budżetów uczelni w 2022 roku z tytułu wzrostu cen energii wynosi 832,5 mln zł, w tym prąd 453 mln zł, gaz 46 mln zł i centralne ogrzewanie – 333,5 mln zł. Zdaniem rektorów jest to podniesienie cen o ok. 80-85 proc. w stosunku do stawek z poprzedniego roku” – pisze rektor PK i przedstawia sytuację na PK:

„Na Politechnice Krakowskiej także mierzymy się z tym wyzwaniem. Szacujemy, że najmocniej wzrosną koszty zużycia energii elektrycznej. Trudno na razie o bardzo dokładne szacunki, bo sytuacja na rynku cen energii  jest bardzo dynamiczna. Sami tego doświadczyliśmy. Dokonaliśmy zawczasu grupowego zakupu energii w stosunkowo korzystnej cenie w konsorcjum z trzema innymi uczelniami. Ale umowa została w tym roku wypowiedziana przez wyłonionego w przetargu dostawcę. Po podwyżkach cen prądu nie był w stanie jej wypełnić. W związku z tym musieliśmy zawrzeć krótkoterminowe umowy na dostarczanie energii. Szukając optymalizacji kosztów, nie rezygnujemy jednak ze ścieżki grupowych zakupów. Zawarliśmy nowe porozumienie w sprawie wspólnego nabywania energii z jeszcze szerszą grupą partnerów akademickich (oprócz Politechniki Krakowskiej są AGH, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Świętokrzyska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Fundacja Studentów i Absolwentów AGH). Przystąpiliśmy do nowego postępowania przetargowego. Liczymy, że dzięki wspólnemu zakupowi uda się uzyskać możliwie najniższe ceny na energię dostarczaną w tym i przyszłym roku. Wzrost kosztów działalności uczelni wiąże się także ze wzrostem rachunków za gaz i energię cieplną, przy czym w budżecie uczelni są to mniejsze pozycje niż koszty prądu, bo w mniejszych stopniu korzystamy z tych mediów.  

Obecnie trwają na Politechnice prace nad aktualizacją wielkości kosztów oraz opracowywany jest plan rzeczowo-finansowy na rok 2022. Uczelnie mają go przekazać Ministerstwu Edukacji i Nauki przez system POLON do 30 czerwca br. Tymczasem otrzymaliśmy już z ministerstwa informację o wysokości subwencji na ten rok – będzie porównywalna do ubiegłorocznej. Jednocześnie wzrost poziomu inflacji, wzrost cen energii, usług, wzrost kosztów osobowych spowoduje znacząco wyższe koszty bieżącej działalności uczelni. Podobnie jak inni członkowie KRASP przygotowaliśmy dane na ten temat. KRASP przedstawiał je w imieniu swoich członków ministerstwu. Uczestniczymy w dialogu całego środowiska z nadzieją, że uda się dzięki niemu wypracować rozwiązania, które pomogą uczelniom w tym niewątpliwie niełatwym czasie. Sytuacja finansowa PK jest teraz stabilna, ale musimy zawczasu myśleć o zabezpieczeniu przyszłości”.

Rektor przedstawia działania, które już na PK podjęto, by obniżyć koszty  działalności uczelni i  zachęca wszystkich członków społeczności PK do odpowiedzialnego uczestnictwa w kursie na oszczędności. „Indywidualne zachowania połączone w większą skalę przez zaangażowanie wielu członków naszej społeczności, także będą miały znaczenie. Możemy pamiętać o małych rzeczach – wyłączaniu zbędnego oświetlenia, ograniczaniu używania urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, wykorzystywaniu trybu oszczędnego do pracy komputerów służbowych i  komputerów w pracowniach dydaktycznych, oszczędzaniu wodę, segregacji odpadów. Mamy plany w jeszcze większym stopniu realizować inicjatywy proekologiczne, związane m.in. z ochroną środowiska i klimatu, wspieraniem zrównoważonego rozwoju PK i redukcji negatywnego oddziaływania uczelni na środowisko. W tym obszarze także liczę na zrozumienie i zaangażowanie wszystkich członków naszej społeczności”.

Czytaj także:

Słowo Rektora w majowej „Naszej Politechnice”

Fot. KRASP