Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

PK wstrzymuje kontakty z Rosją i jej naukowcami

PK wstrzymuje kontakty z Rosją i jej naukowcami

Senat Politechniki Krakowskiej na nadzwyczajnym posiedzeniu w dn. 16 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą, zaprzestaniu współpracy z Federacją Rosyjską i wstrzymaniu kontaktów z rosyjskimi naukowcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi.

Senat i rektor PK zadeklarowali w uchwale pomoc studentom, doktorantom i pracownikom z Ukrainy oraz ich rodzinom.

Uchwała Senatu Politechniki z 16 marca 2022 r. Krakowskiej głosi:

„Na podstawie § 19 pkt 6 Statutu Politechniki Krakowskiej, przyjętego uchwałą Senatu PK nr 54/o/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., postanawia się, co następuje:

Senat i Rektor Politechniki Krakowskiej w imieniu całej społeczności Uczelni wyrażają pełną solidarność z Ukrainą w obliczu wojny wywołanej napaścią ze strony Rosji.  

Pragniemy przekazać społeczeństwu Ukrainy wyrazy najgłębszego współczucia z powodu tej tragedii oraz zapewnić o naszej gotowości niesienia pomocy i o naszym wsparciu. W szczególności deklarujemy pomoc wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom z Ukrainy oraz ich rodzinom, a także naszym przyjaciołom i kolegom z ukraińskiego środowiska akademickiego.

Brutalne działania sił rosyjskich na terenie Ukrainy oraz kłamliwą propagandę autorytarnych władz Rosji uznajemy za łamanie elementarnych zasad humanizmu, standardów współpracy między suwerennymi państwami oraz za zagrożenie dla pokoju w Europie i na świecie.

W związku z powyższym Politechnika Krakowska postanawia zaprzestać współpracy z Federacją Rosyjską i wstrzymać kontakty z rosyjskimi naukowcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi.

Mamy nadzieję, że dzięki bohaterskiej postawie narodu ukraińskiego i przy wsparciu wszystkich ludzi dobrej woli uda się uchronić ludność Ukrainy przed dalszymi skutkami wojny, obronić suwerenność tego kraju i przywrócić trwały ład międzynarodowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Treść uchwały została też opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej PK:
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3941

24 lutego 2022 r., w pierwszym dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę, rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz w imieniu społeczności uczelni wystosował list z wyrazami solidarności do narodu ukraińskiego.