Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Aktywność i współpraca przynoszą cenne owoce

Aktywność i współpraca przynoszą cenne owoce

Za nami bardzo intensywny czas pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Zaowocowała ona m.in. wzbogaceniem infrastruktury dydaktycznej i badawczej uczelni i wydziałów o nowe lub zmodernizowane laboratoria, współtworzone często z partnerami z otoczenia gospodarczego lub naukowego – podsumowuje kończący się rok akademicki rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.

W czerwcowym „Słowie rektora” na łamach „Naszej Politechniki”  przypomina, że o takie przestrzenie  wzbogaciły się w ostatnich miesiącach Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej czy Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. – W czerwcu Senat PK pozytywnie zaopiniował też stworzenie nowej, pozawydziałowej jednostki  naukowej –  Centrum Badawczego Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur (LENT) – przypomina prof. Białkiewicz, przedstawiając nową jednostkę:  LENT mieści się w kampusie PK w Czyżynach, składa się z Laboratoriów: Właściwości Fizycznych i Mechanicznych,  Mikroskopii Optycznej i Elektronowej,  Mikroskopii Sił Atomowych, Magnetometrii i Emisji Akustycznej oraz Pracowni Modelowania Konstytutywnego i Obliczeń Numerycznych.  Taki podział pozwala na kompleksowe realizowanie badań od eksperymentu, poprzez skaningową mikroskopię elektronową, mikrostrukturalną analizę materiałową, aż do budowy modelu konstytutywnego materiału i symulacji numerycznych.  Laboratorium LENT zostało włączone do konsorcjum naukowego pod nazwą Centrum Inżynierii Kriogenicznych Materiałów i Urządzeń Badawczych (CIKMUB), w którego skład wchodzą: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (lider) oraz Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, ACMiN, AGH. Nowe centrum PK będzie jednostką samofinansującą się. Senat PK pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. Błażeja Skoczenia na dyrektora jednostki”.

Podsumowując aktywność minionych miesięcy rektor PK przypomina kilka z nowych  wzmocnień infrastruktury badawczej na wydziałach PK oraz cenne inicjatywy oparte na współpracy z partnerami gospodarczym. – Dziękuję wszystkim dziekanom za otwartość na współpracę z partnerami gospodarczymi i  biznesowymi, za rozumienie ich potrzeb i inicjowanie wspólnych projektów, które owocują korzyściami dla studentów  oraz rozwojem PK – wzrostem poziomu naszych badań i  wzbogaceniem infrastruktury uczelni i wydziałów. Państwa niezwykła aktywność i pomysłowość w tym obszarze jest motywacją i inspiracją dla całej społeczności PK. Ta współpraca – mamy nadzieję – przyczyni się też do uzyskania satysfakcjonujących ocen naszych dyscyplin naukowych w ewaluacji, na której wyniki czekamy, gdy piszę te słowa – pisze prof. Andrzej Białkiewicz.

Wśród nowych inicjatyw badawczych na PK wymienia m.in.:.

-stanowisko do badań hydroenergetycznych w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii oraz laboratorium Międzynarodowej Sieci Edukacyjnej EduNet na WIEiK

– stanowisko  laboratoryjne System City Multi, przekazany przez Mitsubishi Electric LES Polska Wydziałowi Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz unowocześnione i doposażone laboratorium COWIK, funkcjonujące w ramach Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa WIŚiE)

– odnowione Laboratorium Katedry Zarządzania w Budownictwie WIL, współpracę wydziału z FAKRO przy realizacji strategicznej inwestycji – Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej oraz inne przykłady wzorowej współpracy WIL z partnerami z otoczenia gospodarczego, która  została doceniona w tym roku przyznaniem przez Polskę Komisję Akredytacyjną kierunkowi budownictwo Certyfikatu Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.

– wspólne Laboratorium Internetu Rzeczy  firmy GlobalLogic i WIiT

–  współpracę Wydziału Mechanicznego m.in.z  firmami Toyota, Salumanus i wieloma innymi

Pełna treść „Słowa Rektora” w Naszej Politechnice