Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Aktualności

Pierwsza Rada Uczelni na Politechnice Krakowskiej

Senat Politechniki Krakowskiej na posiedzeniu 27 lutego br.  powołał pierwszą Radę Uczelni. W jej skład weszło 7 osób, w tym 3 spoza społeczności PK. Powołanie rady  na PK wypełnia wymogi nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Kadencja pierwszej Rady Uczelni na Politechnice Krakowskiej rozpocznie się 1 marca br., a zakończy 31 grudnia 2020…
Przeczytaj więcej

Społeczność PK aktywnie uczestniczy w powstawaniu nowego statutu

Zakończyły się konsultacje pierwszej wersji projektu statutu Politechniki Krakowskiej, udział w nich mógł wziąć każdy członek społeczności PK. Podczas trwających ponad 2 tygodnie konsultacji uwagi, opinie i propozycje zmian przekazało ponad 50 podmiotów, zarówno indywidualnych, jak i reprezentujących grupy pracowników. – To bardzo cenny materiał do dalszych prac nad statutem – podkreśla  rektor PK prof.…
Przeczytaj więcej

Ile kosztuje prowadzenie badań i kształcenie? Nowe rozporządzenie o kosztochłonności

Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności. Określa, ile pieniędzy dostaną uczelnie i instytuty na pokrycie kosztów kształcenia i prowadzenia badań. W porównaniu do projektu w finalnym dokumencie podwyższono wartość współczynnika kosztochłonności działalności naukowej m.in. w przypadku dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Jaki informuje MNiSW przy przygotowaniu ostatecznej wersji rozporządzenia wzięto pod uwagę głosy środowiska naukowego…
Przeczytaj więcej

Dyscypliny naukowe i politechniczne wydziały w nowych realiach

Wokół ośmiu nowych dyscyplin naukowych koncentrować się będzie główna część działalności badawczej pracowników Politechniki Krakowskiej. Zostały wyłonione na podstawie złożonych po raz pierwszy przez nauczycieli akademickich oświadczeń o przypisaniu się do dyscypliny i zaliczeniu do liczby N pracowników. Wskazanie głównych obszarów działalności badawczej na PK umożliwia oparcie struktury organizacyjnej uczelni na wydziałach, skupionych wokół dyscyplin.…
Przeczytaj więcej

Eksperci z Politechniki ocenią czasopisma naukowe

Eksperci z Politechniki Krakowskiej zostali powołani do zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych  materiałów z konferencji międzynarodowych. Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał 44 zespoły doradcze dla każdej z nowych dyscyplin naukowych. Wśród powołanych są m.in. pracownicy Politechniki Krakowskiej: dr hab. inż. arch. Anna Kantarek (zespół dla dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka),prof.…
Przeczytaj więcej

Projekt nowego statutu PK w konsultacjach do 11 lutego

Jest już gotowy projekt nowego statutu Politechniki Krakowskiej. Dokument, przygotowany przez specjalnie powołany zespół do spraw nowego statutu, został zaprezentowany podczas drugiego spotkania rektora PK prof. Jana Kaziora ze społecznością uczelni. Do 11 lutego br. pracownicy, studenci i doktoranci PK mogą zgłaszać uwagi i propozycje do projektu dokumentu. Nad przygotowaniem projektu pracował zespół w składzie:…
Przeczytaj więcej

Ukazała się pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw naukowych

Ukazał się komunikat ministra nauki i szkolnictwa wyższego z pierwszą wersją nowego wykazu wydawnictw naukowych. Wykaz, który obejmuje 536 pozycji, powstał – jak podaje ministerstwo – we współpracy ze środowiskiem naukowym. Znajduje się w nim m.in. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. W przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca…
Przeczytaj więcej

25 stycznia drugie spotkanie rektora ze społecznością PK

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na drugie spotkanie poświęcone wprowadzeniu ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym na uczelni. Spotkanie odbędzie się w piątek 25 stycznia 2019 r. o godz. 14.30 w auli na I p. budynku Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”, ul. Warszawska 24. Wśród planowanych tematów prezentacji…
Przeczytaj więcej

Senat PK uchwalił zasady powołania pierwszej Rady Uczelni

Senat Politechniki Krakowskiej uchwalił – na grudniowym posiedzeniu – zasady powołania pierwszej Rady Uczelni. Zgodnie z uchwałą, kandydatów do Rady mogą zgłaszać rektor i członkowie Senatu PK do 31 stycznia 2019 r. Kadencja pierwszej Rady Uczelni potrwa do 31 grudnia 2020 r. W skład pierwszej Rady Uczelni wejdzie 3 członków powołanych przez Senat spośród członków…
Przeczytaj więcej

Stawki w postępowaniach awansowych według dotychczasowych przepisów

W ustalaniu wysokości wynagrodzeń dla promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych nadal obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu z grudnia 2016 roku – informuje Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stawką, która będzie podstawą do wyliczeń wynagrodzeń w postępowaniach awansowych wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku, jest dotychczasowe minimalne wynagrodzenie profesora zwyczajnego, które wynosi 5390 złotych. Jakie przepisy stosować w postępowaniach obecnie? Na zasadach…
Przeczytaj więcej