Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni na Politechnice Krakowskiej

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni na Politechnice Krakowskiej

14 marca w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie rektora i kanclerza PK z nowo powołaną Radą Uczelni, a następnie jej pierwsze posiedzenie. Rektor prof. Jan Kazior wręczył członkom Rady, wybranym przez Senat PK 27 lutego br., akty nominacyjne.

 

Odebrali je: prof. Stanisław Gaca, dr hab. Jacek Jaśtal, dr hab. inż. Jacek Pietraszek, Witold Szczypiński, Stefan Życzkowski, Jacek Drabik oraz Michał Kostrzewa. – To historyczna chwila dla Politechniki Krakowskiej. Rozpoczyna działalność trzeci najważniejszy – obok rektora i senatu – organ uczelni – powiedział podczas spotkania rektor PK. Jak podkreślił, nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” stawia przed członkami Rady Uczelni odpowiedzialne zadania. To m.in. opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni. W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada uczelni opiniuje plan rzeczowo-finansowy, zatwierdza sprawozdanie z jego wykonania oraz zatwierdza sprawozdanie finansowe.

– Liczymy na aktywność i wsparcie członków Rady uczelni nie tylko w tych obszarach, w których zadania wyznacza Radzie nowa ustawa. Mamy nadzieję, że Państwa wiedza i doświadczenie będą dla nas cennym wsparciem także w innych działaniach na rzecz dalszego rozwoju uczelni, zwłaszcza prowadzenia badań naukowych i kształcenia na wysokim poziomie ­– podkreślił rektor Jan Kazior.   

Kadencja pierwszej Rady Uczelni na Politechnice Krakowskiej rozpoczęła się 1 marca br., a zakończy 31 grudnia 2020 r. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybrali kandydata na  jej przewodniczącego (zgodnie z ustawą to osoba spoza społeczności PK, a ostatecznego wyboru dokonuje Senat). Rada pracowała także nad swoim regulaminem oraz – na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy – uchwałami dotyczącymi zarządzania nieruchomościami.

***

Na posiedzeniu 28 marca 2019 r. Senat PK powołał Stefana Życzkowskiego na przewodniczącego Rady Uczelni na PK.

Fot. Jan Zych

Aktualizacja 02-04-2019

Zobacz także:

Pierwsza rada Uczelni na Politechnice Krakowskiej

Uchwała z 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni

Senat PK uchwalił zasady powołania pierwszej Rady Uczelni