Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Podpisano porozumienie w sprawie podwyżek dla pracowników PK

Podpisano porozumienie w sprawie podwyżek dla pracowników PK

Zakończyły się rozmowy rektora Politechniki Krakowskiej z z organizacjami związkowymi w sprawie zasad wzrostu wynagrodzeń dla pracowników uczelni. Jak poinformowano w Komunikacie Rektora PK, 14 maja br. zostało podpisane formalne porozumienie w tej sprawie z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” PK i Radą Uczelnianą ZNP PK.

W porozumieniu uwzględniono już dodatkowe środki przekazane uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – tzw. subwencję korygującą z przeznaczeniem na wyrównanie skutków finansowych podniesienia minimalnych wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich, które uczelnia była zobligowana przeprowadzić z początkiem bieżącego roku. Zgodnie z komunikatem MNiSW z 8 maja, dla PK ta dodatkowa kwota to 3,7 mln zł (te środki będą również uwzględnione do naliczania subwencji także w latach następnych). Wcześniej MNiSW przyznało Politechnice Krakowskiej subwencję na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 11,8 mln zł.

– Po informacjach z MNiSW o dodatkowych środkach, 10 maja na spotkaniu ze związkami zawodowymi, osiągnęliśmy porozumienie dotyczące kwot przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń i zasad podziału środków dla poszczególnych grup pracowniczych. Te ustalenia zaakceptowały następnie prezydia organizacji związkowych i 14 maja podpisaliśmy porozumienie – poinformował rektor PK prof. Jan Kazior.

W porozumieniu uzgodniono m.in., że dla nauczycieli akademickich charakter podwyżki (% uznaniowy/% obligatoryjny) określą Rady Wydziałów i jednostki organizacyjne. Dla pracowników niebędących nauczycielami 70% z kwoty przeznaczonej na podwyżki będzie podwyżką obligatoryjną, a 30% podwyżką uznaniową dla wyróżniających się pracowników. Podstawą przyznania podwyżek uznaniowych na wydziałach będzie spełnienie kryteriów uchwalonych przez Rady Wydziałów. W przypadku pracowników jednostek pozawydziałowych, administracji centralnej oraz obsługi kryteria opracują kierownicy jednostek organizacyjnych.

Społeczność PK została poinformowana o zapisach porozumienia w Komunikacie Rektora z 14 maja br., zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej PK.