Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Naukowcy z PK w Radzie Doskonałości Naukowej

Naukowcy z PK w Radzie Doskonałości Naukowej

141 osób zasiądzie w Radzie Doskonałości Naukowej (RDN) pierwszej kadencji. Znajdzie się w tym gronie ośmioro naukowców z rekomendacjami Senatu Politechniki Krakowskiej, w tym troje z PK. Wyboru członków Rady – nowego organu działającego na rzecz rozwoju kadry naukowej – dokonało środowisko akademickie.

Rada Doskonałości Naukowej zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. W jej skład weszło po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny. Pierwsza kadencja organu rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

Z grona kandydatów rekomendowanych przez Senat PK do Rady Doskonałości Naukowej wybrani zostali:

– w dyscyplinie Architektura i urbanistyka:

    prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg (Wydział Architektury, Politechnika Poznańska)

    prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)

    dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak (Wydział Architektury, Politechnika Krakowska)

– w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport:

    prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak ( Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska)

– w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:

    prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska)

    prof. dr hab. inż. Jan Taler (Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska)

– w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna:

    prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

    prof. dr hab. inż. Janusz Kowal (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).

 

Skład RDN wyłoniony został w wyborach, w których mogły wziąć udział wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Naukowców, którzy posiadali uprawnienia do głosowania i którzy znaleźli się na liście wyborczej, było ponad 28 tysięcy. Ponad 18 tys. z nich wzięło udział w wyborach. Frekwencja wyniosła niemal 63 procent. Głosowanie przeprowadzono odrębnie dla każdej dyscypliny. Osoba uprawniona do głosowania w ramach danej dyscypliny mogła oddać głos na maksymalnie trzech kandydatów.

 

Lista kandydatów wybranych na członków RDN

 

Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów w podziale na dyscypliny