Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Senat PK rekomenduje kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej

Senat PK rekomenduje kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej

12 kwietnia 2019 r. rozpoczną się elektroniczne wybory do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ, którego ustanowienie związane jest z trwającą reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Senat PK pozytywnie zaopiniował kandydatury pracowników naukowych PK i innych ośrodków  na członków Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji. Na rekomendowanej liście znalazło się 12 naukowców.

Rada Doskonałości Naukowej zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułu w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi, ma dbać o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN) rozpocznie się 1 czerwca 2019 r., potrwa do 31 grudnia 2023 r. Skład RDN ustalany będzie w wyborach, w których udział wziąć mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny. Wybory do Rady  odbywają się poprzez elektroniczny system wyborczy, dostępny pod adresem: radon.opi.org.pl. Głosowanie odbywa od 12 do 30 kwietnia.

Na lutowym posiedzeniu Senat PK pozytywnie zaopiniował kandydatury pracowników naukowych z PK i innych ośrodków na członków Rady Doskonałości Naukowej. Rekomendacje Senatu PK w poszczególnych dyscyplinach uzyskali:

– w dyscyplinie Architektura i urbanistyka:

 • prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg (Wydział Architektury, Politechnika Poznańska)
 • prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
 • dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak (Wydział Architektury, Politechnika Krakowska)

– w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektrotechnika:

 • dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof PK (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Politechnika Krakowska)

– w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport:

 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak ( Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska)

– w dyscyplinie Inżynieria chemiczna:

 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka ( Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)

– w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz (Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. inż. Jan Taler (Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska)

– w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna:

 • prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kowal (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska)

 

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 27 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej

 

Rada Doskonałości Naukowej – wybory krok po kroku