Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Jest rozporządzenie w sprawie zasad ewaluacji

Jest rozporządzenie w sprawie zasad ewaluacji

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wydał rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Pierwsza ocena według nowych zasad zostanie przeprowadzona w 2021 r.  W nowej ocenie zaszły trzy kluczowe zmiany .

Po pierwsze ocena działalności naukowej danego podmiotu (uczelni) odbywać się będzie w ramach dyscyplin (a nie wydziałów). Po drugie, ewaluacją objęci zostaną wszyscy pracownicy naukowi – zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych (a nie tylko wybrani pracownicy). Przy ocenie pod uwagę będą brane indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Po trzecie wprowadzono limit osiągnięć zgłaszanych do oceny – od teraz będą to tylko cztery najlepsze osiągnięcia (limity publikacji będą odpowiednio zwiększane dla publikacji wieloautorskich).

W wyniku ewaluacji poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Rozporządzenie ewaluacyjne jest więc kluczowe w całym systemie zreformowanego szkolnictwa wyższego i nauki.

Pierwsza ewaluacja według nowych zasad odbędzie się w 2021 r. Obejmie okres od 2017-2021 roku. Jak wyjaśnia ministerstwo, osiągnięcia z dwóch pierwszych lat powstawały w innym, nieobowiązującym już stanie prawnym, co zostało uwzględnione w rozporządzeniu ewaluacyjnym.

 

Rozporządzenie w sprawie  ewaluacji jakości działalności naukowej w Dzienniku Ustaw

 

Przewodnik po zasadach ewaluacji