Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Student PK w zespole doradczym ministra nauki

Student PK w zespole doradczym ministra nauki

Dwunastu działaczy środowiska studenckiego, wśród nich Krzysztof Pszczółka z Politechniki Krakowskiej, odebrało z rąk Piotra Müllera, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. nominacje do prac w Zespole doradczym ds. studenckich. Przedstawiciele studentów  będą odpowiedzialni m.in. za projektowanie działań służących upowszechnianiu wśród studentów wiedzy o reformie systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

 

Serdecznie gratuluję członkom Zespołu doradczego ds. studenckich. Cieszę się, że impuls do utworzenia go wyszedł ze środowiska studenckiego. Mam nadzieję, że ta działalność będzie także okazją do współpracy między organizacjami studenckimi – powiedział Piotr Müller, wręczając nominacje w piątek 15 marca br. podczas pierwszego posiedzenia gremium.

 

Zespół, który powstał z inicjatywy środowiska studenckiego, zajmie się wyrażaniem opinii w sprawach dotyczących studentów, planowaniem działań upowszechniających wiedzę na temat Konstytucji dla Nauki oraz prezentowaniem możliwości wynikających z nowej ustawy. Członkowie zespołu opracują również rozwiązania służące eliminowaniu problemów i barier związanych z funkcjonowaniem społeczności studenckiej.

 

W ministerialnym zespole znaleźli się działacze studenccy reprezentujący różne typy uczelni – od uniwersytetów, przez uczelnie ekonomiczne po politechniki, wywodzący się z różnych środowisk oraz pracujący na rzecz różnych stowarzyszeń. W skład zespołu wchodzą reprezentanci: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Forum Uczelni Technicznych, Forum Uczelni Niepublicznych, Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP), stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej oraz stowarzyszenia Młodzi dla Polski.  Krzysztof Pszczółka, wiceprzewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej, prezes KU AZS PK, od grudnia zasiada również w Prezydium Forum Uczelni Technicznych.

 

Pierwszemu spotkaniu zespołu towarzyszyła dyskusja dotycząca pomocy materialnej dla studentów. Członkowie zespołu rozmawiali m.in. na temat tego czy aktualnie system jest sprawiedliwy oraz czy stypendium za najlepsze wyniki w nauce ma charakter motywacyjny. Podjęli również próbę odpowiedzi na pytanie dlaczego studenci nie korzystają z kredytów studenckich. Kwestie związane z pomocą materialną będą również przedmiotem ich późniejszych obrad.

Żródło:konstytucjadlanauki.gov.pl

Fot. MNiSW/konstytucjadlanauki.gov.pl

 

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 2019r.w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw studenckich