Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Aktualności

Nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych

Prawie 31 tysięcy pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowany przez Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort podkreśla, że wykaz będzie drugim – obok wykazu wydawnictw – kluczowym narzędziem dla systemu ewaluacji jakości działalności naukowej. Jak przypomina MNiSW, zgodnie z Konstytucją dla Nauki każdy pracownik naukowy musi przedstawić do oceny…
Przeczytaj więcej

Wydawnictwa naukowe – do 15 września zgłoszenia o włączenie do wykazu

Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września 2019 r. ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej – poinformowało MNiSW. Zgłoszenia w tej sprawie należy składać przez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Rozpatrywać je będzie Komisja Ewaluacji Nauki (KEN). Opublikowany na początku tego roku wykaz…
Przeczytaj więcej

Rekrutacyjne nowości w ofercie PK na rok 2019/2020

Wiele nowości czeka w tegorocznej rekrutacji na kandydatów na PK. Nowe kierunki studiów i wygodniejsze zasady rekrutacji, pierwszy na PK program nagród dla najlepszych maturzystów oraz nowy, interaktywny portal rekrutacyjny. W letnim naborze Politechnika przygotowała ponad 4,7 tys. miejsc na wszystkich rodzajach studiów, w tym 3,8 tys. na studiach I stopnia. Nowości w ofercie kształcenia Politechnika Krakowska zaoferuje od nowego roku akademickiego 30 kierunków studiów…
Przeczytaj więcej

Minister nauki dla PAP: Liczba nowych doktorantów spadnie

Z ankiet przeprowadzonych na uczelniach wynika, że liczba nowych doktorantów spadnie w nowym naborze o około 40 proc. – mówi Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego,  w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Podsumował też przebieg procesu wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Na uczelniach w całej Polsce trwają prace nad wdrożeniem przepisów…
Przeczytaj więcej

Powstała Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej

Powstała pierwsza w historii Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej. Senat PK uchwalił jej regulamin, program kształcenia oraz zasady rekrutacji. Na stanowisko dyrektora Szkoły  powołana została dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK. Nad koncepcją Szkoły Doktorskiej PK pracował zespół pod przewodnictwem prorektora do spraw nauki prof. Tadeusza Tatary. Podczas majowego posiedzenia Senatu  uchwalono najważniejsze akty prawne…
Przeczytaj więcej

Nowy statut Politechniki Krakowskiej uchwalony!

Senat Politechniki Krakowskiej uchwalił nowy statut uczelni.  Na posiedzeniu  29 maja 2019 r. senatorowie PK jednogłośnie poparli uchwałę w tej sprawie. – To ważny dla społeczności uczelni moment. Pracowaliśmy nad statutem od października, jego ostateczna treść została wypracowana poprzez kompromis i w szacunku do wszystkich zgłoszonych do projektu dokumentu uwag i opinii, płynących ze społeczności…
Przeczytaj więcej

Naukowcy z PK w Radzie Doskonałości Naukowej

141 osób zasiądzie w Radzie Doskonałości Naukowej (RDN) pierwszej kadencji. Znajdzie się w tym gronie ośmioro naukowców z rekomendacjami Senatu Politechniki Krakowskiej, w tym troje z PK. Wyboru członków Rady – nowego organu działającego na rzecz rozwoju kadry naukowej – dokonało środowisko akademickie. Rada Doskonałości Naukowej zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie…
Przeczytaj więcej

Podpisano porozumienie w sprawie podwyżek dla pracowników PK

Zakończyły się rozmowy rektora Politechniki Krakowskiej z z organizacjami związkowymi w sprawie zasad wzrostu wynagrodzeń dla pracowników uczelni. Jak poinformowano w Komunikacie Rektora PK, 14 maja br. zostało podpisane formalne porozumienie w tej sprawie z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” PK i Radą Uczelnianą ZNP PK. W porozumieniu uwzględniono już dodatkowe środki przekazane uczelni przez Ministerstwo…
Przeczytaj więcej

Jaka będzie Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej?

Na Politechnice Krakowskiej kończą się prace nad koncepcją, programem kształcenia, regulaminem i zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Projekty dokumentów, związanych z uruchomieniem kształcenia doktorantów według nowych zasad, zostały przekazane senatorom PK do ostatecznych konsultacji. Nad koncepcją Szkoły Doktorskiej PK pracował zespół pod przewodnictwem prorektora do spraw nauki prof. Tadeusza Tatary. Zgodnie z wypracowaną w toku…
Przeczytaj więcej

Senat PK rekomenduje kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej

12 kwietnia 2019 r. rozpoczną się elektroniczne wybory do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ, którego ustanowienie związane jest z trwającą reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Senat PK pozytywnie zaopiniował kandydatury pracowników naukowych PK i innych ośrodków  na członków Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji. Na rekomendowanej liście znalazło się 12 naukowców. Rada Doskonałości Naukowej…
Przeczytaj więcej