Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Zakończenie prac Senatu PK kadencji 2016-2020

Zakończenie prac Senatu PK kadencji 2016-2020

Ostatnie posiedzenie odbył w środę 24 czerwca 2020 r. Senat PK kadencji 2016-2020. Działał w wyjątkowym czasie – poważnych reform polskiego szkolnictwa wyższego i uczelni.

– W mijającej kadencji przypadło Senatowi wyjątkowo trudne zadanie wdrażania reform i uchwalenia nowego Statutu PK, w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Był to czas wzmożonej pracy i trudnych decyzji. Chcę podziękować za Państwa zaangażowanie i merytoryczny wkład w przygotowanie licznych dokumentów i ważnych projektów, za cenne uwagi i dzielenie się doświadczeniami – zwrócił się w specjalnym podziękowaniu do senatorów PK rektor prof. Jan Kazior po ostatnim posiedzeniu Senatu kadencji 2016-2020. W czerwcu – ponownie ze względów bezpieczeństwa – musiało się ono odbyć się w łączonej, częściowo zdalnej formule. W programie obrad były m.in. głosowania w sprawach wniosków o nagrody ministra i odznaczeń uczelnianych oraz nad dorocznym sprawozdaniem rektora z działalności uczelni.

Szczegółowa relacja z czerwcowego Senatu PK – w Serwisie Informacyjnym Pracowników