Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0 już działa

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0 już działa

Na Politechnice Krakowskiej powołano Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0. Nowa jednostka pozawydziałowa, powołana na podstawie zarządzenia rektora PK, rozpoczęła działalność 1 czerwca 2020 r.

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0 jest pozawydziałową jednostką wspomagającą prace naukowe i dydaktyczne oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Została powołana na podstawie Zarządzenia Rektora PK po tym, jak Senat PK pozytywnie zaopiniował projekt jej powołania. Działa w pionie prorektora ds. nauki.

Zgodnie z regulaminem nowej jednostki do jej zadań należy:
1) promocja i integracja działań skierowanych na wdrożenie rozwiązań związanych
z Przemysłem 4.0,
2) organizowanie studiów podyplomowych,
3) organizacja konferencji, sympozjów, seminariów, kursów specjalistycznych i szkoleń,
4) przygotowywanie i realizacja projektów krajowych i międzynarodowych,
5) doradztwo i ekspertyzy techniczne,
6) konsultowanie programów studiów i programów kształcenia, w zakresie treści
związanych z koncepcją Przemysłu 4.0,
7) rozwijanie i inicjowanie bezpośredniej współpracy oraz tworzenie sieciowych
powiązań między PK i Przemysłem 4.0.

W realizacji swoich zadań Centrum współpracuje z wydziałami PK, jednostkami pozawydziałowym oraz podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

ZARZĄDZENIE Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0

Czytaj także:

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0 na PK